Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Risinājumi darījumu tirgus vērtības noteikšanas pilnveidošanai muitas un nodokļu vajadzībām”
Nosaukums angļu valodā “Improvement Solutions for Determination of the Market Value of Transactions for Customs and Tax Purposes”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Andrejs Birums, Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Nodokļu konvenciju nodaļas vadītājs
Anotācija Maģistra darba mērķis ir rast risinājumus nesaistītu personu darījumu principa piemērošanas ietvaros noteiktās tirgus vērtības piemērošanas pilnveidošanai muitas un nodokļu vajadzībām. Darba autore secināja, ka vērtības noteikšanas metodes un transfertcenu noteikšanas metodes ir savstarpēji līdzīgas un ir balstītas uz līdzīgiem principiem, kas noved pie vienas vai līdzīgas preču darījuma vērtības. Tā kā visbiežāk izmantotā muitas vērtības noteikšanas metode ir darījumu vērtības metode, tad šo var saukt par galveno muitas vērtības noteikšanas metodi, kuru tiešām ir vērts analizēt attiecībā ar transfertcenu noteikšanas metodēm. Runājot par darījumu tirgus vērtību, kas būtu atbilstoša gan nodokļu, gan muitas vajadzībām, ir jārunā par darījumu tirgus vērtības intervālu, kur intervāla apakšējā vērtība ir noteikta atbilstoši muitas administrācijas interesēm, bet augšējā vērtība ir noteikta atbilstoši nodokļu administrācijas interesēm. Ņemot vērā abu administrāciju intereses, uzņēmumi, izstrādājot transfertcenu politiku, iekļaujot šo papildus analīzi par darījumu tirgus vērtības intervālu, varētu izvairīties no domstarpībām starp muitas un nodokļu administrāciju, runājot par muitas vērtību un transfertcenu. Darba autore izstrādāja darījumu tirgus vērtības intervālu un tā aprēķināšanas mehānismu, kas, autores prāt, neiet pretrunā muitas un nodokļu administrāciju interesēm, balstoties uz konkrētu piemēru par kokmateriālu izplatīšanas uzņēmumu.
Atslēgas vārdi transfertcena, muitas vērtība, nesaistītu personu darījuma princips, darījumu tirgus vēŗtības intervāls
Atslēgas vārdi angļu valodā transfer price, customs value, arm's length principle, transaction market value interval
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2020 15:58:04