Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla mācību procesa pilnveidošanas projekts AS “Latvijas valsts meži”
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Staff Training Process at JSC “Latvia’s State Forests"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Mg. paed. Armands Kalniņš
Anotācija Noslēguma darba autors: Lote Ģērmane Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesors, Dr. oec. Deniss Ščeulovs Noslēguma darba temats: Personāla mācību procesa pilnveidošanas projekts AS “Latvijas valsts meži” Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 6 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu un 9 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Kompetenču attīstībai, ir svarīga loma veiksmīgā uzņēmuma darbībā. Autore ir izstrādājusi AS Latvijas valsts meži iekšējo treneru/ekspertu procesu, ar mērķi noteikt vienotu kārtību kādā tiek plānoti iekšējo mācību resursi. Uzņēmumā, lielāko daļu mācību budžetā atvēlēto līdzekļu tiek tērēti par ārējo mācību pakalpojuma saņemšanu, līdz ar to, autore ir izstrādājusi plānu, lai AS Latvijas valsts meži ieviestu video tiešraides nodrošinājuma funkciju, kuras mērķis ir apmācīt lielāku darbinieku skaitu samazinot apmācību izmaksas. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ģērmane, L., Ščeulovs, D. (2020). Personāla mācību procesa pilnveidošanas projekts AS “Latvijas valsts meži”. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 67 lpp.
Atslēgas vārdi personāla vadība, kompetences, darbinieku apmācību process
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel management, competencies, employee training process
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2020 10:09:53