Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Betona seguma izmantošanas iespējas analīze ceļa mezglos” (“Laubītes un Kļavu ielas pārbūve Tukumā”)
Nosaukums angļu valodā “Application Possibilities of Concrete Pavement in Road Junctions” (“Reconstruction of Laubītes Street and Kļavu Street in Tukums”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Atis Zariņš
Recenzents Juris Smirnovs, profesors, RTU
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalura darba (ar inženierprojektu) tēma: “BETONA SEGUMA IZMANTOŠANAS IESPĒJAS ANALĪZE CEĻA MEZGLOS (LAUBĪTES UN KĻAVU IELAS PĀRBŪVE TUKUMĀ)”. Darba mērķis: novērtēt betona seguma izbūves piemērotību Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, kā arī tā ieguvumus salīdzinājumā ar klasisko asfaltbetona segumu. Darba uzdevumi: 1. apskatīt saistošās likumdošanas un normatīvo aktu atbilstību ceļu seguma būvniecībai izmantojot betona segumu; 2. apkopot bojājumu veidus kuri rodās ceļu krustošanās vietās; 3. salīdzināt betona un asfaltbetona piemērotību ceļa mezgla seguma būvniecībai; 4. apskatīt ārvalstu praksi ceļa mezglu būvniecībā; 5. Izpētīt betona sagatavošanu Latvijas laikapstākļiem (deformācijas šuves); 6. Salīdzināt asfaltbetona un betona segas būvniecības izmaksas, u.c. Inženierprojekta darba mērķis: izstrādāt ielu rekonstrukciju projektu atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem un likumiem, lai parādītu darba autora teorētisko un praktisko zināšanu līmeņa atbilstību studiju prasībām. Secināts: stingās ceļa segas ir piemērotas Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Izbūvējot ceļa segumu ir iespējams izbūvēt izplešanās šuves, kas nodrošinās ceļa seguma darbību mainīgos laikapstākļos, neradot tā mehānisko īpašību zudumu. Ceļa mezglus izbūvējot ar betona segumu tiks nodrošināts ilgmūžīgāks segums, kas labāk spēs uzņēmt autotransporta statisko slodzi autotransporta apstāšanās gadījumā. Atšķirībā no asfaltbetona seguma, stinga materiāla segumā neveidosies risas un viļņveida deformācijas. Atslēgvārdi: asfaltbetons, betons, būvniecība, ceļš, ceļa mezgls, cements, salīdzinājums. Darba satāvs: bakalaura darbs (ar inženierrojektu) sastāv no 143 lapām, 54 tabulām, 47 attēliem, 122 formulām, 50 literatūras avotiem un viena pielikuma. Grafiskā daļa sastāv no 14 rasējumiem.
Atslēgas vārdi asfaltbetons, betons, būvniecība, ceļš, ceļa mezgls, cements, salīdzinājums
Atslēgas vārdi angļu valodā asphalt, concrete, construction, road, road junction, cement, comparison
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2020 23:39:42