Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tirdzniecības finansēšanas instrumentu analīze muitas sektorā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Trade Financing Instruments in the Customs Sector”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darbā “Tirdzniecības finansēšanas instrumentu analīze muitas sektorā” tiek pētīti starptautiskajā tirdzniecībā sastopamie riska veidi un ar tiem saistītās problēmas Latvijas komercbankās, tiek analizētas šo problēmu samazināšanas iespējas, kā arī tiek pierādīta bankas sasaiste ar muitas lietām tirdzniecības finansēšanas produktu izsniegšanā. Darba ievadā darba autore raksturo starptautiskās tirdzniecības procesu, akcents tiek likts uz riskiem, kas piemīt šiem darījumiem. Tiek uzsvērts, ka Latvijai, pateicoties savam ģeogrāfiskajam un ekonomiskajam stāvoklim, ir laba izdevība ražot un realizēt preces, iesaistoties starptautiskajā tirdzniecībā pasaules tirgū. Mūsdienās valsts ekonomiskā attīstība lielā mērā ir atkarīga no valsts iekļaušanās pasaules tirdzniecības sistēmā, kā arī pašu preču vai pakalpojumu kvalitātes un ārvalstu partneru pieprasījuma. Izejot uzņēmumam starptautiskajā līmenī, rodas riski, darījuma partneris bieži nav pazīstams un nav bijis pieredzes sadarbībā ar viņu. Lai pasargātu darījumu no negatīvām sekām, savus pakalpojumus piedāvā iestāde, kas spēj savā mērā padarīt šo tirdzniecības darījumu drošāku. Lai kontrolētu riskus un atvieglotu tirdzniecības darījumu noslēgšanu, bankas ir izstrādājušas atbilstošu tirdzniecības norēķinu sistēmu. Šī norēķinu sistēma tiek dēvēta par dokumentāro operāciju sistēmu, kas sevī ietver tādus norēķinu veidus kā akreditīvus jeb kredītvēstules, inkaso un bankas garantijas. Bakalaura darba mērķis ir raksturot starptautisko tirdzniecības instrumentu būtību, starptautisko tirdzniecības darījumu riskus, to vadības risinājumus un sniegto finansiālo atbalstu uzņēmējdarbībai tai skaitā bankas risku mazināšanai muitas garantiju izdošanā. Darba pirmajā daļā darba autore izpēta starptautiskās tirdzniecības darījumus pasaulē un Latvijā, kā arī uzsver starptautiskās tirdzniecības nozīmi valsts ekonomikas izaugsmē. Darba otrajā daļā autore izpēta un novērtē riskus un tā veidus, ar ko visbiežāk saskaras darījuma partneri starptautiskajā tirdzniecībā. Darba trešajā daļā darba autore raksturo tirdzniecības finansēšanas instrumentu veidus un paskaidro to pielietošanu tirdzniecības darījumos, tiek analizēti četru Latvijas komercbanku tirdzniecības finansēšanas instrumenti dati, kā arī bankas garantiju, tai skaitā arī muitas garantijām piemītošos riskus attiecībā uz bankas darbību. Bakalaura darbs sastāv no 3. daļām apjoms ir 62. lpp., tas ietver 15. attēlus un 4 tabulas
Atslēgas vārdi Tirdzniecības finansēšana, bankas garantija, akreditīvs, inkaso, muitas garantija
Atslēgas vārdi angļu valodā Trade financing, bank guarantee, documentary collection, letter of credit, customs guarantee
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 09.05.2020 01:01:56