Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tehnisko līdzekļu pielietojuma analīze muitošanas procesā MKP 0240”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Use of Customs Technical Equipment at the Customs Control Point 0240”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Andrejs Valbahs, VID MP Muitas kontroles organiz. daļas Fiziskās kontroles organiz. nod. vec. muitas eksperts
Anotācija Mūsdienu globalizētajā pasaulē muitai ir svarīgi ieraudzīt to, ko citi ieraudzīt nespēj, tai vienmēr ir jābūt vienu soli priekšā. Atveroties jauniem galamērķiem, palielinoties starptautisko pasta sūtījumu un pasažieru skaitam ir nepieciešama momentāla reakcija uz visiem iespējamajiem riskiem kuri pastāv avio un kravas pārvadājumos. Savrīgi ir pareizi pielietot tehniskos līdzekļus muitas kontroles punktos un, nepieciešamības gadījumā, aizvietot esošos ar modernākām tehnoloģijām, lai novērstu aizliegto vielu un preču pārvietošanu pāri robežai. Tādēļ dotā tēma ir mūsdienu aktualitāte. Darba mērķi ir izpētīt esošos muitas kontroles pasākumus lidostas muitas kontroles punktā (turpmāk - MKP), identificēt riskus visos termināļos, sniegt muitas tehnisko līdzekļu novērtējumu, salīdzināt VAS “Starptautiskās lidostas „Rīga”” tehniskos līdzekļus ar pasaules lidostu aprīkojumu, kā arī balstoties uz secinājumiem, sniegt priekšlikumus muitas tehnisko līdzekļu pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 daļām, 11 nodaļām, 6 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā daļā ir aprakstīta VAS “Starptautiskās lidostas “Rīga”” darbība, dots muitas kontroles punkta “0240” raksturojums, kā arī trīs termināļu darbības rezultāti. Darba otrajā daļā ietverts apraksts par muitas kontrolies veidiem. Pie attiecīgā veida ir pievienoti statistikas dati un informācija par atbrīvošanu no muitas kontroles. Darba trešajā daļā tiek veikta risku identifikācija trīs termināļos un tehnisko līdzekļu sadalījums, kur detalizētāk iespējams iepazīties ar pieleitotajiem tehniskajiem līdzekļiem. Darba noslēgumā tiek salīdzināti Latvijas muitas kontroles tehniskie līdzekļi ar pasaules lidostu tehniskajiem līdzekļiem, kur pie katra ārvalstu tehniskā līdzekļa pievienots attēls un apraksts. Darba beigās atrodami secinājumi, kā arī sniegti priekšlikumi Bakalaura darbā tiek izmantotas grāmatas, mācību materiāli (prezentācijas), zinātniskie raksti, Latvijas Republikas tiesību akti, publikācijas internetā, Lidostas reglaments un iekšējie kārtības noteikumi ar ierobežotu pieejamību un publiski nepieejamie statistikas dati. Darba apjoms ir 54 lpp, 17 attēli, 2 tabulas un 46 izmantotās literatūras un avotu vienības.
Atslēgas vārdi Tehniskie līdzekļi, muitas kontroles punkts 0240
Atslēgas vārdi angļu valodā Technical equipment, customs control point 0240
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 21:15:35