Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Development of a Trading Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Tatjana Survilo, asoc.profesore, Dr.oec.
Anotācija Noslēguma darba autors: Ieva Līne Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Tirdzniecības uzņēmuma attīstības projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 11. attēli, 18. tabulas, 17 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu, 7 angļu valodā. Darbam pievienoti 8.pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Noslēguma darba mērķis ir analizēt SIA “Grāmatu nams “Valters un Rapa’’ stāvokli konkurences tirgū un izstrādāt uzņēmuma konkurences paaugstināšanas projektu. Darba gaitā tika konstatēts, ka 2020.gada Latvijā izsludinātā ārkārtas situācija COVID-19 pandēmijas rezultātā, ir paātrinājusi pārmaiņu tendences – patērētāju maina paradumus, un arvien vairāk iepērkas interneta vidē. Tika izvirzīti trīs priekšlikumi, kā paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju; elektronisko dāvanu karšu ieviešana, elektronisko grāmatu ieviešana tirdzniecībā, un filiāles – veikala slēgšana. Darba gaitā tika konstatēts, ka visi trīs priekšlikumi uzlabotu uzņēmuma konkurētspēju. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Līne, I., Andersone, I. (2020). Tirdzniecības uzņēmuma attīstības projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 66 lpp.
Atslēgas vārdi elektroniskās grāmatas, COVID-19, filiāles slēgšana
Atslēgas vārdi angļu valodā electronic books, COVID-19, branch closure
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 16:00:52