Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas formalitāšu ietekme uz ekspedīcijas uzņēmumu darbību”
Nosaukums angļu valodā “The Impact of Customs Procedures on Freight Forwarding Businesses”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Starptautiskā tirdzniecība ir neatņemama civilizētas sabiedrības dzīves sastāvdaļa. Ekspedīcijas uzņēmumi un muitas dienesti ir svarīgi starptautiskās tirdzniecības dalībnieki. Ekspeditori veicina starptautisko tirdzniecību, nodrošinot preču pārvadājumus visā pasaulē, savukārt, muita kontrolē preču pārvadāšanu pāri valsts robežai, tādējādi ietekmējot ekspeditoru darbību. Lai saglabātu līdzsvaru starp brīvās tirdzniecības veicināšanu starptautiskajā mērogā un katras valsts interešu saglabāšanu, ir jārada apstākļi, kas varētu apmierināt visus dalībniekus. Tāpēc tiek veidoti īpašie instrumenti konfliktu un strīdīgu jautājumu risināšanai, kas izpaužas kā starptautiskās konvencijas, standarti un programmas. Darba tēma ir aktuāla, tāpēc ka tā analizē grūtības, ar kurām kravas ekspeditori sastopas savā ikdienas darbā un kas ir saistītas ar muitas formalitātēm, kā arī aktuālos risinājumus, kas var atvieglot starptautisko tirdzniecību, vienlaikus nodrošinot katra valsts likumā noteikto prasību ievērošanu. Darbs satur 64 lapaspuses, 3 daļas, 10 nodaļas, 3 apakšnodaļas un 2 attēlus. Darba mērķis ir izpētīt muitas formalitāšu ietekmi uz ekspedīcijas uzņēmumu darbību un izanalizēt ar to saistīto jautājumu aktuālos risinājumus. Darba uzdevumi ir: • noteikt starptautiskās tirdzniecības nozimību; • analizēt ekspedīcijas uzņēmumu nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā; • analizēt muitas nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā; • analizēt starptautiskās tirdzniecības dalībnieku savstarpējās attiecības; • noteikt aktuālās problēmas ekspedīcijas uzņēmumu darbībā; • aprakstīt aktuālos problēmu risinājumus. Pētījuma objekts ir starptautiskā tirdzniecība un pārvadājumi. Pētījuma priekšmets ir muitas un ekspedīcijas uzņēmumu mijiedarbība starptautiskās tirdzniecības apstākļos. Darbā tiek izpētīti galvenie momenti, kuriem kravas ekspeditoriem ir jāpievērš uzmanība, strādājot ar starptautiskajiem pārvadājumiem, kā arī iespējamie variānti, kas var palīdzēt tos risināt.
Atslēgas vārdi Ekspedīcijas uzņēmumi, muitas formalitātes, starptautiskā tirdzniecība, starptautiskie kravu pārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Freight forwarding companies, customs procedures and formalities, international trade, international freight shipments
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 15:32:50