Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Personnel Motivation System
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg. oec. Laura Baltiņa
Recenzents Asoc. profesors, Dr.oec Deniss Ščeulovs
Anotācija Bakalaura darba autors: Danute Liepa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. Oec. Laura Baltiņa Bakalaura darba temats: Darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 19 tabulas, 9 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 35 avoti latviešu un 3 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tika veikta Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Clean R” analīze. Pēc uzņēmumā veiktās analīzes un veiktā pētījuma, tika secināts, ka SIA “Clean R” nepieciešams pilnveidot esošo motivācijas sistēmu, piedāvājot darbiniekiem izaugsmes iespējas darbinieku profesionālai attīstībai, uzlabot iekšējo komunikāciju, izteikt pateicību par labi padarītu darbu un veikt vadītāju prasmju un iemaņu attīstīšanu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Liepa, D., Baltiņa, L.(2020). Darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 72lpp.
Atslēgas vārdi Darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Personnel Motivation System
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 15:16:04