Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Bērnu atpūtas centra izveides ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Economic Justification for Establishment of Children’s Recreation Centre
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents RTU asoc. Profesore, Dr.oec. Tatjana Survilo
Anotācija Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 20 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 50 avoti latviešu, 11 angļu. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bērnu atpūtas centri ir nepieciešami ne tikai, lai bērniem būtu vieta, kur atpūsties, bet tie arī labvēlīgi ietekmē sabiedrību un valsts ekonomiku kopumā. Atpūtas centram bērns netikai fiziski jānogurdina, bet arī jārada vide, kur mācīties un socializēties ar vienaudžiem. Latvijā nav daudz tematisko parku, kur visas aktivitātes vai atrakcijas būtu savstarpēji saistītas, tam dēļ šāda veida atpūtas centrs būtu gan jaunums, gan papildinājums kultūras un izklaides nozarē. Tematisko parku izveidei nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi, īpaši, ja to veido no nulles un uzreiz lielos apmēros, tad jāpiedalās dažādos konkursos un projektos, sarūpējot finansēju pa daļām, vai arī izdevīgi būtu atrast investorus, kas spētu nodrošinat visus nepieciešamos finanšu resursu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Agleniece, S., Eriņa, I.. (2020). Bērnu atpūtas centra izveides ekonomiskais pamatojums. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 81 lpp.
Atslēgas vārdi Ekonomiskais pamatojums, finansu piesaiste, jauns pakalpojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic justification, financial attraction, new service
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 15:07:39