Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Starptautisko autopārvadājumu atļauju nozīme autotransporta pārvadājumu loģistikā”
Nosaukums angļu valodā “The Importance of International Road Haulage Permits in Road Transport Logistics”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba “Starptautisko autopārvadājumu atļauju nozīme autotransporta pārvadājumu loģistikā” mērķis ir izprast starptautisko autopārvadājumu tirgus politiku un starptautisko autopārvadājumu atļauju nozīmi, kā piekļuvi starptautiskajam tirgum ne tikai ar ES dalībvalstīm, bet arī ar trešajām valstīm, kā arī, kas svarīgi topošajam muitas darbiniekam, šo atļauju izmantošanu, kā kontroles elementu, starptautiskajā tirdzniecībā. Pirmajā nodaļā un trīs apakšnodaļās, tika apkopota vispārīgā informācija par starptautisko kravu pārvadājumu politiku, kāda ir starptautiskās tirdzniecības regulēšana un pārvadājumu liberalizācija, kā pamats starptautisko autopārvadājumu atļauju attīstībai. Otrajā nodaļā un divās apakšnodaļās, tika analizēta starptautisko autopārvadājumu regulēšana Latvijā, nozares raksturojums un starptautisko pārvadājumu veidi (liberalizētie un neliberalizētie). Trešajā nodaļā un trīs apakšnodaļās, tika sīkāk apskatīta tieši vairākkārt lietojamā ETMK atļauja jeb CEMT, kā tā tiek izsniegta Latvijas Republikā, ETMK veidi un ETMK aizsardzības elementi. Ceturtajā nodaļā un trīs apakšnodaļās, tika apskatītas vienreizējās autopārvadājumu atļaujas, to vispārīgā informācija, to aizsardzības elementi un aizpildīšanas apraksts. Visbeidzot, piektajā nodaļā un divās apakšnodaļās, tika analizēts uzņēmums, kurā autors izgāja praksi. Uzņēmumā SIA “Senans” tika analizēta starptautisko autopārvadājumu atļauju izmantošana praksē, šo atļauju skaits un izmantošanas virzieni.
Atslēgas vārdi Starptautiskā tirdzniecība, atļaujas, ETMK, muita, loģistika
Atslēgas vārdi angļu valodā International road haulage,Permits, ECMT, customs, logistics
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 15:07:02