Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Valsts ieņēmumu dienesta problemātika e-komercijas uzraudzības jomā”
Nosaukums angļu valodā “E-Commerce Supervision Challenges for the State Revenue Service”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aldis Čevers
Recenzents Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Elektroniskā komercija tiek uzskatīta par vienu no pēdējo gadu laikā visstraujāk attīstītajām uzņēmējdarbības formām pasaulē. Līdz ar interneta lietotāju skaita pieaugumu, pieaudzis arī sūtījumu no trešajām pasaules valstīm skaits. Šī iemesla dēļ Eiropas Savienībai bija jārada risinājumu, lai veicinātu elektroniskās komercijas attīstību dalībvalstīs un lai samazinātu pievienotās vērtības nodokļa zaudējumu apjomu, iegādājoties preces ārpus Savienības ar samazinātu vērtību. Darbs sastāv no 59 lappusēm, trim daļām, 7 nodaļām. Darbā iekļauti 12 attēli, 4 tabulas. Pielikumu nav. Bakalaura darba mērķis un uzdevumi ir izpētīt Valsts ieņēmumu dienesta problemātiku elektroniskās komercijas uzraudzības jomā gan muitas, gan nodokļu virzienā, lai noteiktu aktuālākās problēmsituācijas un sniegtu rekomendācijas prasību izpildīšanai normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Darbā izpētīta Eiropas Savienības likumdošanas saistība ar muitu un elektronisko komerciju, gaidāmās izmaiņas un Valsts ieņēmumu dienesta šobrīd izstrādātie risinājumi normatīvo aktu prasību izpildei. Tāpat sniegti priekšlikumi tālākai VID darbības gaitai, lai nodrošinātu visu sistēmu papildinājumu pilnīgu funkcionalitāti no 2021.gada 1.janvāra un lai nodrošinātu klientu konsultēšanu pēc iespējas kvalitatīvāk. Galvenā atziņa ir tā, ka Valsts ieņēmumu dienestam visaktuālākā problēma, kuru jāatrisina līdz 2020.gada 31.decembrim, ir H7 datu kopas ievietošana Elektroniskajā Muitas datu apstrādes sistēmā un Vienas pieturas aģentūras papildinājuma, pievienotās vērtības nodokļa īpašā režīma pieteikuma veidlapas, atjaunošana Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, kā arī jāizveido paši elementi un jāapmāca personāls, lai nodrošinātu pilnīgu gatavību jebkādai problēmai, ar ko pēc 2021.gada 1.janvāra varētu saskarties Valsts ieņēmumu dienests.
Atslēgas vārdi E-komercija, Valsts ieņēmumu dienests, EMDAS, EDS, pievienotās vērtības nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā E-Commerce, State Revenue Service, ECDPS, EDS, Value Added Tax
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 15:00:05