Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Kokapstrādes uzņēmuma ražošanas attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Development of Manufacturing at Woodworking Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Docente, Dr.oec. Rita Greitāne
Anotācija Noslēguma darbs rakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 14 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu un 3 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā ir veikta kokapstrādes uzņēmuma darbības un finanšu analīze. Izpētīta esošā situācija un veikta ražošanas procesu analīze. Darba gaitā ir izstrādāti trīs projekti. Projektu realizēšanas rezultātā, tiktu attīstīta uzņēmuma ražošana un samazinātas ražošanas izmaksas. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Apsītis, A., Kamols, U. (2020). Kokapstrādes uzņēmuma ražošanas attīstības projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 63 lpp.
Atslēgas vārdi kokapstrāde, darbinieku apmācības, produkcijas ķēde, ražošanas process, uzņēmējdarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā woodworking, worker training, production chain, production process, business
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 14:46:58