Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Liepājas ostas muitas kontroles punkta infrastruktūras izvērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of the Infrastructure of the Customs Control Point at the Port of Liepaja”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Maija Miķelsone
Recenzents Sandra Kārkliņa-Ādmine, VID Muitas pārvaldes direktora vietniece, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autore Laura Sila izstrādāja darbu, kura temats ir: “Liepājas ostas muitas kontroles punkta 0411 infrastruktūras izvērtējums”. Darba mērķis ir noskaidrot problēmas, kas saistītas ar Liepājas ostas muitas kontroles punkta 0411 infrastruktūras sadrumstalotību. Bakalaura darbā ir apzināti visi Latvijas Republikas muitas kontroles punkti. Padziļināta izpēte tika veikta par Liepājas ostas muitas kontroles punkta 0411 infrastruktūru, periodā no 2020. gada 27. janvāra līdz 2020. gada 3. aprīlim, attiecīgajā laika periodā analizējot un izpētot visas infrastruktūras sastāvdaļas. Papildus tika analizēta Ventspils ostas muitas kontroles punkta 0311 infrastruktūra, kura pēc darbības principiem ir līdzvērtīga Liepājas ostas muitas kontroles punktam 0411. Aptaujātas muitas amatpersonas gan Liepājas ostas muitas kontroles punktā 0411, gan Ventspils ostas muitas kontroles punktā 0311, lai noskaidrotu muitas amatpersonu viedokli saistībā ar viņiem piesaistīto informāciju. Darba noslēdzošajā daļā autore izsaka secinājumus un priekšlikumus par Liepājas ostas muitas kontroles punkta 0411 infrastruktūras pilnveidošanu un uzlabošanu. Darba izstrādē izmantotas kvalitatīvās metodes, kā arī grafiskā analīze un salīdzināšanas metode. Bakalaura darbs sastāv no 4 nodaļām, 11 apakšnodaļām, tā apjoms ir 55 lappuses, ieskaitot divus pielikumus. Tajā iekļauti 20 attēli un 3 tabulas. Darbā izmantotas 26 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi MKP, 0411, Liepāja, osta, muita, 0311, Ventspils.
Atslēgas vārdi angļu valodā CCP, 0411, Liepaja, port, customs, 0311, Ventspils
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 14:33:03