Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Company’s Operation
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Mg.oec. Uģis Citskovskis
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Rihards Bulmeisters Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 12 tabulas, 18 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu un 8 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā ir pilnvērtīgi izpētīta un izanalizēta uzņēmuma darbība un finanšu situācija. Ir veikta padziļināta loģistikas procesu izpēte un analīze. Pēc analīzes ir izskatīti varianti, un izstrādāts rīcības plāns loģistikas procesu kvalitātes un izmaksu uzlabošanai. Darba gaitā ir izstrādāts jauna produkta ieviešanas projekts. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bulmeisters, R., Andersone, I. (2020). Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 63 lpp.
Atslēgas vārdi Loģistikas procesa uzlabošanas un jauna produkta izstrādes projekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā The logistics process improvement and new product development project.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 12:21:03