Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas noliktavas darbības risku vadības risinājumu analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Risk Management Solutions for Customs Warehouse”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Muitas noliktavas darbības risku vadības risinājumu analīze”. Muitas noliktavu darbību bieži apdraud dažādi riski, kuri var ietekmēt noliktavas reputāciju un to finansiālo stāvokli, tāpēc risku pārvalde un mazināšana muitas noliktavā ir ļoti aktuāls jautājums. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt muitas noliktavas darbības principus un procesus, lai identificētu un izanalizētu iespējamos riskus, kuri var ietekmēt muitas noliktavas darbību, un, balstoties uz noliktavas kravas pieņemšanas procesu analīzi, piedāvāt to mazināšanas stratēģiju un pasākumus. Bakalaura darba pētījuma objekts ir muitas noliktava, savukārt pētījuma priekšmets ir ārējie un iekšējie riski, kas ietekmē muitas noliktavu mērķu sasniegšanu. Darba pētāmā problēma ir muitas noliktavas darbības procesu apdraudēšana ar dažādiem riskiem, kurus ir jāpārvalda un jāmazina, un šo risku ietekme uz noliktavas darbību. Izmantojot matricas vērtēšanas sistēmu darbā tiek veikta sistemātiska un precīza identificēto darbības risku izvērtēšanā un analīze vairākos etapos. Pirmajā darba daļā tiek apskatīta un izpētīta transporta un uzglabāšanas nozare un tās galvenie radītāji konkrētā laika periodā, papildus tiek izanalizēti izplatītākie kravu pārvadājumu veidi Latvijā un tiek aprakstīta noliktavu loma nozarē. Otrajā darba daļā autore aprakstīja muitas noliktavas darbības principus, to darbību regulējumu, uzglabāšanas un uzskaites nosacījumus, kā arī noliktavas turētāja pienākumu un atbildības robežas. Trešajā darba daļā autore aprakstīja riska būtību, to klasifikācijas iespējas un riska vadības procesa etapus. Ceturtajā darba daļā autore izvērtēja risku varbūtību, to līmeni un ietekmi identificētā muitas noliktavā, uz kravas pieņemšanas procesa piemēra, kā arī piedāvāja nepieciešamos riska mazināšanas stratēģijas un veicamos pasākumus. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām, tā apjoms ir 56 lappuses. Bakalaura darbā ir iekļauti 9 attēli un 13 tabulas. Darbā izmantoti 25 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi muitas noliktava; riski; risku vadības process
Atslēgas vārdi angļu valodā customs warehouse; risks; risk management
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 12:02:17