Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „CITES konvencijas noteikumu īstenošana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Implementation of the Provisions of the CITES Convention in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Pēdējos gados strauji pieaug vēlme cilvēkiem ceļot uz citām Eiropas Savienības valstīm un ārpus tām. Palielinoties tūrismam, pieaug arī vēlme iegādāties tūrisma valstīs dažāda veida suvenīrus, tostarp, kas veidoti no dažādiem dzīvniekiem un augiem. Ņemot vērā pieprasījumu pēc šādiem suvenīriem, pieaug aizsargājamo dzīvnieku sugu nelegāla ieguve, tos medījot. Kā arī cilvēku darbību rezultātā, tiek izcirstas mežu platības, un daudzu dzīvnieku un putnu dabiskā dzīves vide tiek ierobežota vai pat iznīcināta. Darbs sastāv no 55 lappusēm, trim daļām, 13 nodaļām un 4 apakšnodaļām. Darbā iekļauti 10 attēli, 1 tabula, pievienoti 3 pielikumi, izmantotās literatūras un avotu sarakstā 57 vienības. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt CITES konvencijas noteikumu īstenošanu Latvijā, uzraugošo institūciju darbību un konvencijā iekļauto Latvijas dzīvnieku un putnu sugu īpatņu aizsardzības pasākumus. Bakalaura darba uzdevumi ir izpētīt, kādas CITES konvencijas uzraudzības institūcijas darbojas Latvijā un kāds ir to mērķis, izpētīt CITES konvencijas pielikumus un tajos iekļautās Latvijas augu un dzīvnieku sugas, kā arī uzzināt, kā Latvijā darbojas nelegālā tirdzniecība, kādi nelegālās tirdzniecības gadījumi ir konstatēti Latvijā un kādēļ Latvijā pastāv neapzināti pārkāpumi, saistībā ar CITES konvencijā ietvertajiem sugu īpatņiem Bakalaura darba priekšmets ir CITES konvencija un objekts – CITES konvencijas noteikumu īstenošana Latvijā. Darba praktiskā nozīme ir uzlabot CITES konvencijas uzraugošo institūciju darbību Latvijā, veicināt Latvijā sastopamo CITES konvencijā iekļauto augu un dzīvnieku sugu populāciju, kā arī mazināt pārkāpumu skaitu saistībā ar CITES konvencijā ietvertajiem sugu īpatņiem. Galvenā atziņa ir tā, ka palielinoties tūrismam, pieaug arī nelegālā CITES konvencijā iekļauto sugu īpatņu tirdzniecība. Ņemot vērā nelegālās tirdzniecības pārkāpumus, daļa no tiem ir neapzināti, jo tūristi, iegādājoties suvenīrus, kuru sastāvā ir dzīvnieku vai augu sugu īpatņi, neapzinās, ka šo suvenīru iegādei nepieciešami legālas izcelsmes sertifikāti un to pārvešanai pāri valsts robežai – importa vai eksporta atļaujas. Kā arī, tūristi nezina, ka vienu daļu no CITES konvencijā ietvertajiem dzīvnieku un augu sugu īpatņiem ir aizliegts iegādāties.
Atslēgas vārdi CITES konvencija; aizsargājamās sugas; neapzinātie pārkāpumi
Atslēgas vārdi angļu valodā CITES konvencion; endangered species; unconscious violations
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 11:12:07