Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas procedūras piemērošanas optimizācija uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā ”Optimization of Customs Procedure for the Company”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Aldis Čevers, Muitas un nodokļu katedras docents (parkt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Muitas procedūras piemērošanas optimizācija uzņēmumā”. Darbā tiek analizētas uzņēmuma muitas procedūru optimizēšanas iespējas. Darba tēmas aktuālitāte: tēma ir aktuāla uzņēmumiem, kas saistīta ar starptautiskajiem darījumiem. Pētījumā izvirzītā hipotēze – izvēloties piemērotākās muitas procedūras, ir iespēja ietaupīt apgrozāmos līdzekļus. Bakalaura darba mērķis, ir noskaidrot muitas procedūru optimizācijas iespējas uzņēmumā. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi: • izprast muitas lomu starptautiskās tirdzniecības veicināšanā, iepazīties ar muitas procedūru veidiem; • apkopot teorētiskos materiālus par muitas tiesību regulējumu ES, iepazīties ar importa un eksporta muitas procedūru vispārējo raksturojumu, izpētīt muitas procedūra ”Laišana brīvā apgrozībā” un “Ievešana pārstrādei” piemērošanas izpildes kārtību; • iepazīties ar pētāmā uzņēmuma darbības veidu un raksturojumu, veikt uzņēmuma importa analīzi; • veikt muitas procedūru salīdzināšanu, lai noskaidrotu to optimizācijas iespējas • sniegt priekšlikumus muitas procedūru optimizēšanai. Bakalaura izstrādē ir iekļautas 4 daļās. Pirmā darba daļā tiek raksturota muitas loma starptautiskās tirdzniecības veicināšanā, tiek iepazīstināts ar muitas procedūru veidiem. Otrā darba daļā tiek analizēts muitas tiesību regulējums ES, skaidrotas importa un eksporta pamatprocedūras, īpašu uzmanību pievēršot muitas procedūrām “Laišana brīvā apgrozībā” un “Ievešana pārstrādei “ piemērošanas nosacījumu un normatīvo aktu regulējuma raksturošanai. Trešajā darba daļā tiek apskatīts pētāmais uzņēmums, darbības veids un raksturojums, kā arī pētāmās problemātikas, tiek veikta uzņēmuma importa analīze. Ceturtajā darba daļā tiek apskatīti iespējamie pasākumi muitas procedūru optimizēšanai. Galvenie pētījuma ieguvumi ir priekšlikuma izstrādāšana ir saistīta ar to, ka, veicot rūpīgu uzņēmuma muitas procedūru analīzi un optimizāciju, ir iespējams kāpināt uzņēmuma darbības rādītājus. Darba beigās tiek apkopoti secinājumi un izteikti priekšlikumi muitas procedūru optimizēšanas iespējām uzņēmumā. Bakalaura darbs sastāv no 53 lappusēm, tajā izmantoti 11 attēli, 1 tabula, pievienoti 3 pielikumi, izmantotās literatūras un avota sarakstā 68 vienības.
Atslēgas vārdi muitas procedūru optimizācija uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā optimising the company's customs procedures
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 09:17:35