Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Sabiedrības informētība par starptautisko pasta sūtījumu piegādes nosacījumiem un riskiem”
Nosaukums angļu valodā ”Public Awareness of the Risks and Terms of Delivery of International Postal Items”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis, Muitas un nodokļu katedra, docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Sabiedrības informētība par starptautisko pasta sūtījumu piegādes nosacījumiem un riskiem”. Darba tēmas izvēle ir saistīta ar šobrīd populāro iespēju iegādāties preces internetā un sakarā ar jauno elektronisko Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem ieviešanu kārtību. Darba autorei kā daļai no sabiedrības ir svarīgi saprast jauno iesniegšanas kārtību, lai varētu droši iegādāties preces internetā. Bakalaura mērķis ir izpētīt starptautisko pasta sūtījumu piegādes nosacījumus, un kādiem muitas riskiem tiek pakļauta sabiedrība, iegādājoties preces internetā. Pirmajā daļā tiek apskatīta un aprakstīta pasta attīstības vēsture un loma tautsaimniecībā, izskatīta Latvijas Pasta kā vienu no pieredzes bagātākajiem uzņēmumiem loģistikās nozarē pamatrādītāji. Otrajā daļā tiek apskatīti un uzskaitīti muitas darbības mērķi un funkcijas, muitas maksājumi, izskatīti kādiem muitas riskiem varētu tikt pakļauti pasta sūtījumi. Trešajā daļā tiek apskatītas un uzskaitītas ierobežoto un aizliegto preču grupas pasta sūtījumos, izskatīta muitas vērtības aprēķināšanas kārtība, starptautisko pasta sūtījumu piegādes nosacījumi komerciāliem un nekomerciāliem pasta sūtījumiem. Ceturtajā daļā tiek apskatīta un aprakstīta komunikācijas loma starp muitas pārvaldi un sabiedrību. Komunikācijas veidiem un rīkiem ir būtiska loma, lai sabiedrība saprastu un varētu pielietot valsts pārvaldes sniegto informāciju pasta sūtījumu piegādes jomā. Piektajā daļā tiek analizēti darba autores anketas “Sabiedrības informētība par starptautisko pasta sūtījumu piegādes nosacījumiem un riskiem” rezultāti. Anketas rezultāti sniegs informāciju, vai sabiedrība ir pietiekami informēta par muitas noteikumiem attiecībā uz pasta sūtījumiem, kā arī kādiem muitas riskiem sabiedrība pakļauj sevi un savus apkārtējos, iegādājoties preces internetā. Pamatojoties uz veikto pētījumu un analīzi, ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Bakalaura darbu veido ievads, 5 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 42 avoti.
Atslēgas vārdi pasta sūtījumi, muitas noteikumi, sabiedrības informētība
Atslēgas vārdi angļu valodā postal items, customs regulations, public awareness
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2020 03:14:58