Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Starptautisko finanšu sistēmu prasību ietekme uz preču tirdzniecību ar augsta riska trešajām valstīm”
Nosaukums angļu valodā “The Impact of the Requirements of International Financial Systems on the Trade with High-Risk Third Countries”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Zane Vorslova
Recenzents Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir “Starptautisko finanšu sistēmu prasību ietekme uz preču tirdzniecību ar augsta riska trešajām valstīm”. Darba aktualitāti pamato Latvijā strauji ieviestās Eiropas Komisijas direktīvas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas, un proliferācijas novēršanas (NILLTPFN) jomā, un risks iekļūt Finanšu Darījumu Darba grupas (FATF) augsta riska trešo valstu sarakstā 2020. gada februārī, milzīgā atbildība uz kredītiestādēm attiecībā uz to klientu darījumiem un sodu apmērs. Tas viss ir radījis Latvijas uzņēmēju neapmierinātību ar kredītiestāžu plašajām tiesībām – ierobežot juridiskās personas darījumus, tai skaitā darījumus ar augsta riska trešajām valstīm, slēgt juridisko personu kontus, pieprasīt apjomīgu daudzumu dokumentālas informācijas par juridiskās personas darījumiem un tās sadarbības partneriem. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt starptautisko finanšu sistēmu institūciju prasības, kā arī Latvijas normatīvos aktus, uz kā pamata Latvijas kredītiestādēm tiek noteikts uzraudzīt savu klientu darījumus, uzsvaru liekot uz prasībām darījumiem, kas saistīti ar starptautisko preču tirdzniecību ar augsta riska trešajām valstīm. Bakalaura darba teorētiskajā daļā ir apskatīta starptautiskās tirdzniecības globalizācija, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas, un proliferācijas (NILLTPF) attīstības tendences, pētīts Eiropas Komisijas un FATF augsta riska trešo valstu saraksts, izanalizēta NILLTPFN likumā noteiktās prasības kredītiestādēm attiecībā uz tās klientu darījumiem ar augsta riska trešajām valstīm. Praktiskajā daļā ir apskatītas pazīmes, kas liecina par uz tirdzniecību balstītu naudas līdzekļu legalizāciju, kā arī izanalizēta juridisko personu darbība, kuru tirdzniecības darījumus ar augsta riska trešajām valstīm ir ierobežojusi Kredītiestāde X. Papildus noskaidrots uzņēmēju viedoklis attiecībā uz kredītiestāžu pastiprinātajām prasībām. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām, 68 lapaspusēm, 1 tabulas un 7 pielikumiem. Darbā veiktais pētījums liecina par kredītiestādēm uzlikto augsto atbildību par katru tās klientu veikto darījumu, līdz ar to kredītiestāžu klientu darījumi tiek pastiprināti uzraudzīti, pieprasot darījumus pamatojošos dokumentus par klientu veiktajiem darījumiem. Paaugstināta riska gadījumā, ko nereti rada tirdzniecības darījumi ar augsta riska trešajām valstīm, juridisko personu darījumi nereti tiek ierobežoti, kas nelabvēlīgi ietekmē juridiskās personas uzņēmējdarbību un preču starptautisko tirdzniecību.
Atslēgas vārdi Starptautsikās finanšu sistēmas, starptautsikās preču tirdzniecība, augsta riska trešās valstis, imports, eksports, NILLTPFN, FATF, Eiopas Komisija, direktīvas, sankcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā International financial systems, international trade of goods, high-risk third countries, import, export, AMLTF, FATF, European Commission, directives, sanctions
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2020 21:39:39