Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa salīdzinājums alkoholiskiem dzērieniem Baltijas valstīs”
Nosaukums angļu valodā “The Comparison of Excise Tax on Alcoholic Beverages in the Baltic States”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Baiba Šmite-Roķe
Recenzents Māris Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc.profesors, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Akcīzes nodokļa salīdzinājums alkoholiskajiem dzērieniem Baltijas valstīs”. Bakalaura darba aktualitāte ir pamatojama ar novērojumiem Baltijas valstu pierobežu pilsētās, kur pēc akcīzes nodokļu likmju izmaiņām izveidojās un attīstījās alkohola tirdzniecības vietas, kā arī ar izskanējušo informāciju plašsaziņas līdzekļos par ieņēmumiem valsts budžetā no akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem. Darba mērķis ir aprakstīt akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, izpētīt tā likmes un to izmaiņas Eiropas valstīs. Veikt praktisko pētījumu, kurā izanalizēt akcīzes nodokļa likmju izmaiņu ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem Baltijas valstīs un alkohola apriti Latvijā. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti uzdevumi apzināt akcīzes nodokļa objektus un veikt to aprakstu; pamatojoties uz literatūras avotiem, izpētīt atbrīvojumus un atvieglojumus, kā arī akcīzes preču marķēšanu; noskaidrot un aprakstīt akcīzes preču nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas principus; izprast un izanalizēt akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem Baltijas valstīs; novērtēt izmaiņas akcīzes nodokļu likmēs alkoholiskajiem dzērieniem Eiropas Savienības dalībvalstīs; salīdzināt budžeta ieņēmumus no akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem Baltijas valstīs; veikt budžeta ieņēmumu, akcīzes nodokļa likmju izmaiņu un alkohola aprites salīdzinājumu Latvijā; izstrādāt un argumentēt secinājumus, priekšlikumus. Darbs sastāv no trim daļām un ir veidots balstoties uz veicamajiem uzdevumiem: pirmajā daļā analizēta akcīzes nodokļa piemērošanas kārtība alkoholiskajiem dzērieniem Latvijā; otrajā daļā izprastas un analizētas akcīzes nodokļa likmju izmaiņas alkoholiskajiem dzērieniem Baltijas valstīs un Eiropā; trešajā daļā salīdzināti ieņēmumi no akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem un alkoholisko dzērienu patēriņš Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 53 lappuses, darbā ir 15 tabulas, 4 attēli. Darbā ir izmantoti 48 literatūras avoti un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem
Atslēgas vārdi angļu valodā Excise Tax on Alcoholic Beverages
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2020 11:51:57