Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana un novērtējums darījumiem Eiropas Savienībā”
Nosaukums angļu valodā “Application and Assessment of Value Added Tax in Transactions within the European Union”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Daiga Zēna-Zēmane
Recenzents Dace Pelēkā, VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktore, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana un novērtējums darījumiem Eiropas Savienībā”. Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtība ir veidota, lai tiktu veikta precīza nodokļa summas nomaksa, kā arī lai būtu iespēja pārliecināties par faktiski veiktu darījumu un tā caurskatāmību. Lai varētu veidot uz pilnīgu nodokļa nomaksu vērstu sistēmu, ir nepieciešams novērtēt nodokļa plaisas izmaiņas, riskus, kā arī noteikt priekšlikumus, kas labvēlīgi ietekmētu Eiropas Savienības dalībvalstu budžetu. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt esošās pievienotās vērtības nodokļa sistēmas darbību Eiropas Savienībā, izstrādāt priekšlikumus esošās kārtības uzlabošanai, risku samazināšanai un novēršanai. Pētījuma objekts ir pievienotās vērtības nodokļa sistēma Eiropas Savienībā. Pētījuma priekšmets ir pievienotās vērtības nodokļa kārtības piemērošana un novērtējums. Darba uzdevumi ir: atrast un apkopot mācību literatūru un informācijas avotus par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumos Eiropas Savienībā; gūt priekšstatu par nodokļa maksātāju un reģistrētu nodokļa maksātāju; izprast pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un nomaksas kārtību darījumiem iekšzemē un pārrobežu darījumos, to atšķirību, un iespējamos atbrīvojumus no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas; iepazīties ar Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un tiesas praksi nodokļu lietās; veikt pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas novērtēšanu un uzlabojumu izstrādi; izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus, kā mazināt riskus un pilnveidot pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumiem Eiropas Savienībā. Bakalaura darba ierobežojumi- pamatojoties uz to, ka preču piegādes pārrobežu darījumos ir iespējami vairāk risku un problēmu, nekā pakalpojumu pārrobežu darījumos vai pakalpojumu un preču iekšzemes darījumos, darbā padziļinātāk tiks analizēta pievienotās vērtības nodokļa nomaksas kārtība tieši pārrobežu preču piegāžu darījumos, galvenokārt, no Latvijas skatpunkta. Pirmajā darba daļā ir teorētiski aprakstīta pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtība, iepazīstoties ar nodokļu maksātājiem, nomaksas kārtību un atbrīvojumu piemērošanu. Otrajā daļā tiek aprakstīta un izvērtēta pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtība un sasniedzamie rezultāti, kas atspoguļoti Latvijas Pievienotās vērtības nodokļa likumā, Eiropas Savienības normatīvajos aktos un aktuālajā tiesu praksē. Trešajā daļā tiek analizēta gaidāmā pievienotās vērtības nodokļa reforma, pievienotās vērtības nodokļa plaisas izmaiņas, tiek veikta risku analīze, kā arī priekšlikumu izvērtēšana. Darba apjoms ir 54 lappuses. Darbs sastāv no 3 sadaļām, tajā iekļauti 6 attēli, 4 tabulas, 2 pielikumi un tika izmantoti 28 literatūras un interneta avoti.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana un novērtējums darījumiem Eiropas Savienībā,Pievienotās vērtības nodoklis, PVN, Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana, PVN Eiropas Savienībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Application and Assessment of Value Added Tax in Transactions within the European Union,Value Added Tax, VAT,Application and Assessment of Value Added Tax, Value Added Tax in Transactions within the European Union
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2020 11:24:40