Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Debitoru parādu pārvaldība apdrošināšanas uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā “Debt Recovery Management in the Insurance Company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Justīna Hudenko, AS ”LatRailNet” valdes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darbā “Debitoru parādu pārvaldīšanas analīze apdrošināšanas uzņēmumā” tiek pētīta un analizēta uzņēmuma "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle” debitoru parādu uzskaite, analīze un kontrole. Bakalaura darba mērķis ir, raksturojot un analizējot uzņēmuma "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle” debitoru parādu uzskaiti un kontroli, izstrādāt priekšlikumus, kas pilnveidos uzņēmuma darbu ar debitoriem. Darbā tiek pētīti debitoru uzskaites un kontroles teorētiskie aspekti, debitoru uzskaite un kontrole pētāmajā uzņēmumā un salīdzināta ar teorijā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pētījuma periods ir no 2018. – 2019. gadam. Darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi, kas pilnveidos uzņēmuma darbu ar debitoriem. Darba kopapjoms ir 51 lapas, tas satur 12 tabulas, 8 attēlus un pievienoti 4 pielikumi. Atslēgvārdi: debitori, uzskaite, kontrole, debitoru parādi.
Atslēgas vārdi debitori, uzskaite, kontrole, debitoru parādi.
Atslēgas vārdi angļu valodā debtors, accounting, control, receivables.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2020 10:57:57