Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Korporatīvās pārvaldīšanas prakses Latvijas valstij piederošos uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises in Latvia
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Justin Wesley Bancroft
Recenzents A.Greitāns
Anotācija Abstract (in Latvian) 2016.gadā, Latvijai kļūstot par vienu no OECD dalībvalstīm, pastiprināta uzmanība tika pievērsta valsts kapitālsabiedrībām un tajās īstenotajai korporatīvajai pārvaldībai. Korporatīvā pārvaldība ir viens no būtiskākajiem līdzekļiem, lai nodrošinātu, ka organizācijas darbojas ar vislabāko sniegumu un zemāko risku, tādējādi nodrošinot lielāku apgrozījumu un ieguvumus sabiedrībai. Tādēļ, kā viens no uzņemšanas priekšnosacījumiem OECD, tika izvirzīts padomju atjaunošana valsts kapitālsabiedrībās. Lai identificētu pašreizējo situāciju valsts kapitālsabiedrību padomēs, izceltu stiprās un vājās puses, darba ietvaros tika apaskatītas 15 valsts kapitālsabiedrību padomes, izpētīts to sastāvs un darbība, kā galveno kritēriju izmantojot OECD vadlīnijas un ieteikumus. Izmantojot publiski pieejamo un iekšējo informāciju, kas iegūta no aptaujām un intervijām, tika veikta esošās situācijas analīze, kas sniedz ieskatu korportatīvās pārvaldības jomā Latvijā. Pētījuma ietvaros padomes neatkarība, specializēto komiteju izveide, padomes pašnovērtējuma veikšana un politiskās iejaukšanās iespējamība tika identificētas kā nozares un zonas, kur būtu veicami uzlabojumi. Vērtējot korporatīvās pārvaldības indikatorus, katra no kapitālsabiedrībām ir jāapskata individuāli, lai izprastu iespējamos iemeslus nobīdei no OECD vadlīnijām. Lai iegūtu pārskatāmākus rezultātus korporatīvās pārvaldības sfērā un identificētu sfēras, kur ir novērojami uzlabojumi, pētījums būtu jāatkārto pēc noteikta laika perioda, iekļaujot petījumā jau apskatītās kapitālsabiedrības. .
Atslēgas vārdi Kapitālsabiedrības; Korporatīvā pārvaldība; Padomes
Atslēgas vārdi angļu valodā State-owned Enterprises; Corporate Governance; OECD; Board of Directors
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2020 18:04:01