Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) Nr. 952/2013 177.panta vienkāršojumu izmantošanas analīze preču importā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Simplifications relating to Import of Goods of Article 177 of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Muitas un nodokļu katedras studentes Paulas Kaņepes bakalaura darbs „Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) Nr. 952/2013 177.panta vienkāršojumu izmantošanas analīze preču importā”. Bakalaura darbā tika izpētīta vienkāršojumu piemērošana, deklarējot laišanai brīvā apgrozībā ievestas preces ar atšķirīgiem kombinētās nomenklatūras tarifa kodiem, noskaidroti riski, kuri rodas, izmantojot šos vienkāršojumus, kā arī izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un analizēt Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) Nr. 952/2013 177.panta (turpmāk- SMK 177.panta) vienkāršojumu izmantošanu preču importā gan teorētiski, gan praksē, kā arī gūt priekšstatu par to ietekmi uz muitas amatpersonu un deklarētāju darbu, statistiku un muitas mērķiem. Bakalaura darba objekts ir preču laišana brīvā apgrozījumā, izmantojot SMK 177. panta vienkāršojumus. Pētījuma priekšmets- vienkāršojumu piemērošana teorijā un praksē. Bakalaura darbam ir izvirzīti 7 uzdevumi, kuri ir realizēti 3 darba daļās. Pirmajā daļā tika apskatīta teorētiskā informācija par muitas būtību, funkcijām, mērķiem un uzdevumiem, kā arī importa muitas procedūru veidi, to noformēšanas nosacījumi un preču tarifa klasifikācija. Otrajā daļā tika analizēti Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) Nr. 952/2013 177.panta vienkāršojumi. Tika analizēts deklarēšanas process, normatīvie akti, kuriem pakļaujas šo vienkāršojumu izmantošana, to piemērošanas izdevīgums komersantam un muitas iestādēm, kā arī statistiskie dati. Trešajā daļā tika apkopoti muitas riski, kuri rodas, piemērojot vienkāršojumus, tika apskatīti piemēri un risku iestāšanās iespējamību mazinoši instrumenti. Bakalaura darba apjoms ir 52 lapaspuses. Tas satur 6 attēlus, 5 tabulas un 29 bibliogrāfijas avotus.
Atslēgas vārdi muita, vienkāršojumi, kombinētā nomenklatūra
Atslēgas vārdi angļu valodā customs, simplifications, combined nomenclature
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2020 17:39:22