Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Negodprātīgo nodokļu maksātāju dalības ierobežošana publiskajos iepirkumos”
Nosaukums angļu valodā “Involvement of Public Taxpayers in Limiting Dishonest Taxpayers”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Dace Pelēkā
Recenzents Māris Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc.profesors, Dr.oec.
Anotācija Mažeika B. Negodprātīgo nodokļu maksātāju dalības ierobežošana publiskajos iepirkumos: Bakalaura darbs. Publiskajiem iepirkumiem ir svarīga nozīme demokrātiskā, attīstītā sabiedrībā. Šis ir viens no tirgus instrumentiem, lai apmierinātu un nodrošinātu sabiedrības vajadzības un nodokļu maksātāju līdzekļu efektīvu izlietojumu. 2019.gadā publisko iepirkumu procedūrās noslēgti līgumi par summu 3,5 miljardi EUR bez PVN. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 51 lpp., tajā iekļauti 7 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 54 avoti latviešu un angļu valodās. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus negodprātīgu nodokļu maksātāju dalības ierobežošanai publiskajos iepirkumos. Pētījuma objekts ir publiskie iepirkumi, savukārt, bakalaura darba pētījuma priekšmets ir negodprātīgu nodokļu maksātāju dalības ierobežošana publiskajos iepirkumos. Būtiskākie secinājumi un priekšlikumi - publisko iepirkumu jomas sakārtošanā jāpiedalās vairākām pusēm – likumdevējiem, procedūru rīkotājiem (pasūtītājiem), uzņēmējiem, biedrībām un citiem, kas vēlas godīgu konkurenci un sakārtotu iepirkumu procesu, noteikt aizliegumu, kas noteiktu, iegādes priekšmetus, kuros nedrīkst piemērot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vērtējot tikai cenu.
Atslēgas vārdi Publiskie iepirkumi, nodokļu maksātāji
Atslēgas vārdi angļu valodā Taxpayers, Public procurement
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2020 17:26:55