Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Agile projekta vadības metodoloģijas ieviešana bankā
Nosaukums angļu valodā Introduction of Agile Project Management Methodology in a Bank
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Profesore, Dr.oec. Tatjana Tambovceva
Anotācija Bakalaura darba autors: Jolanta Leigute Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs Bakalaura darba temats: Agile projektu vadības metodoloģijas ieviešana bankā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 56 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 12 avoti latviešu, 21 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba teorētiskajā daļā apskatīta informācija par projektu un tā vadības metodēm, raksturota Agile metodoloģijas rašanās, tās galvenās iezīmes un izmantošanas ieguvumi. Apskatīts kādas projektu vadības metodes tiek izmantotas Finanšu nozarē. Pētījumu daļā izanalizēta projektu īstenošanas prakse SEB bankā un apkopota no darbinieku intervijām iegūtā informācija. Balstoties uz apkopoto informāciju ir izvērtētas iespējas ieviest Agile metodoloģiju projektu īstenošanā SEB bankā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Leigute, J. (2020). Agile projektu vadības metodoloģijas ieviešana bankā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 56 lpp.
Atslēgas vārdi Agile, Scrum, projektu vadība, banka
Atslēgas vārdi angļu valodā Agile, Scrum, project management, bank
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2020 12:32:03