Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Rokasgrāmatas izstrāde lielo uzņēmumu paaugstināta kredītriska aizdevumu efektīvai pārstrukturēšanai Swedbank Latvija
Nosaukums angļu valodā Development of System for Restructuring of Increased Credit Risk Loans’ at Swedbank Latvia for Large Corporate Lending Business
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Raimonds Lieksnis
Recenzents W.Schaub
Anotācija Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas MBA programmas noslēguma darba nosaukums ”Rokasgrāmatas izstrāde lielo uzņēmumu paaugstināta kredītriska aizdevumu efektīvai pārstrukturēšanai Swedbank Latvija,” autore Ingrīda Allika, darba vadītājs Raimonds Lieksnis, Ph.D., Profesors. Darba mērķis ir uzlabot Finanšu pārstrukturēšanas daļas darba efektivitāti Swedbank. Darbs izstrādāts laikā, kad Latvijā un citās pasaules valstīs strauji progresē globālā pandēmija Covid-19 un tiek sagaidīts pieaugošs pieprasījums pēc uzņēmumu un aizdevumu pārstrukturēšanas. Uzlabojumi aizdevumu pārstrukturēšanas procesā rekomendēti, izvērtējot minētos ārējos apstākļus, Swedbank mērķus un lomu, Finanšu pārstrukturēšanas daļas uzdevumus un darbību laika posmā no 2009.līdz 2019.gadam. Rokasgrāmata izstrādāta, balstoties uz apkopotajām ekspertu rekomendācijām un pētījumos balstītām atziņām par veiksmīgas finanšu pārstrukturēšanas priekšnoteikumiem. Aizdevumu pārstrukturēšanas process sadalīts 4 posmos, katram izvirzot uzdevumus un piešķirot laika dimensiju. Atbilstoši procesam izstrādāti darbinieku un aizdevumu pārstrukturēšanas procesa izvērtēšanas kritēriji. Tādējādi rokasgrāmatas izmantošana Finanšu pārstrukturēšanas daļai sniegs informāciju par aizdevumu restrukturizācijas procesu, darba efektivitāti, būs pamats resursu un darbinieku apmācību plānošanai. Darbā izmantoti 78 informācija avoti - grāmatas, publikācijas un pētījumi par uzņēmumu un finanšu pastrukturēšanu, vadību, likumi un regulas, Swedbank finanšu pārskati un Finanšu nozares asociācijas apkopotie dati. Darbs sagatavots angļu valodā, tā apjoms ir 96 lapas, 10 pielikumi, 7 tabulas un 19 attēli.
Atslēgas vārdi finanšu pārstrukturēšana, process, aizdevums, rokasgrāmata, Swedbank
Atslēgas vārdi angļu valodā financial restructuring, company, loan, process, efficiency, effectiveness, system, restructuring tools, Swedbank
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2020 20:50:48