Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Baltijas valstu reģiona elektroenerģijas vairumtirgus un ģenerējošo jaudu pietiekamības novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Wholesale Energy Market and the Generation Capacity Adequacy in the Baltic States Region
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Gatis Bažbauers
Recenzents Prof. M.Šenfelde
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Baltijas valstu reģiona elektroenerģijas vairumtirgus un ģenerējošo jaudu pietiekamības novērtējums”. Maģistra darba autors – Aleksandrs Ļvovs. Maģistra darba vadītājs ir RTU Profesors, Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers. Maģistra darba mērķis - noteikt, vai vairumtirgus cenu līmenis Baltijā ļauj ieviest tirgū jaunus ģenerācijas avotus lai nosegtu prognozēto jaudu nepietiekamību Baltijas reģionā. Analīzi veikt, balstoties uz pieejamo informāciju par elektroenerģijas vairumtirgu, Baltijas energosistēmām, kā arī jauno ģenerācijas avotu izmaksām. Teorētiskajā daļā pētīta elektroenerģijas sektora likumdošana, vairumtirgus un ģenerācijas attīstība Eiropā, Baltijas reģiona elektroenerģētikas sektora attīstība, ka arī ģenerācijas avotu investīciju un dzīves cikla izmaksu novērtējuma teorija. Šajā daļā definēta arī potenciālā problēma – atjaunīgo energoresursu ietekmē samazinātā vairumtirgus cena un Baltijas reģionā sagaidāmais jaudas deficīts. Darba analītiskajā daļā analizēta ģenerācijas, patēriņa un elektroenerģijas cenu dinamika Baltijā, pētīti elektroenerģijas ģenerācijas avoti, kas ražošanai izmanto gāzi, šķeldu, hidro, saules un vēja resursus un ar tiem saistītās elektroenerģijas ražošanas izmaksas. Aprēķinu rezultāti uzrāda, ka neviena no apskatītajām elektrostacijām nespēj darboties elektroenerģijas tirgū balstoties tikai uz nākamās dienas vairumtirgus elektroenerģijas cenu. Darba praktiskajā daļā apskatītas un novērtētas praktiskās aktivitātes, kas sekmētu ģenerācijas attīstību – dalība balansēšanas un jaudas rezervju tirgos, koģenerācijas staciju siltumenerģijas realizācija, pasākumi atjaunīgās ģenerācijas attīstības sekmēšanai. Projekta daļa veltīta saules paneļu izmantošanas ekonomiskajam novērtējumam mājsaimniecībās ar Latvijā piemērojamo neto norēķinu sistēmu. Novērtējums parādīja, ka saules paneļu izmantošana mājsaimniecībās ir izdevīga. Darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, pielikumu sadaļas. Darba kopējais lappušu skaits ir 132.lpp., kopējais tabulu skaits ir 20, kopējais attēlu skaits ir 69, kopējais pielikumu skaits ir 2.
Atslēgas vārdi elektroenerģijas vairumtirgus cena, ģenerācijas izmaksas, ģenerācijas jaudu pietiekamība, atjaunīgie energoresursi
Atslēgas vārdi angļu valodā electricity wholesale market price, generation costs, generation adequacy, renewable energy sources
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 01.05.2020 20:35:28