Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums “Pārdošana” nevalstiskajās organizācijās
Nosaukums angļu valodā “Sales” in Social Non-Profits
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Jānis Grēviņš
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Pārdošana nevalstiskajās organizācijās”, tas ir saraksīts angļu valodā. No 2010.-2020. gadam nevalstiskās organizācijas (NVO) secinājušas, ka lielāka vērtība un vēlamāki rezultāti tiek sasniegti no augsti kvalificētiem darbiniekiem, tādiem, kuru kompetenču attīstība un pilnveidošana notiek regulārās apmācībās. Pētījumos redzams, ka lielākā daļa NVO izpilddirektoru ir informēti par to, ka brīvprātīgie darbinieki ar atbilstošu kvalifikāciju ir efektīva stratēģija organizācijas izaugsmei un stabilitātei. Ierobežota budžeta un zināšanu dēļ lielākā daļa NVO nav spējīgas implementēt šo stratēģiju. Tā rezultātā, no 2015. gada NVO sāka izmantot digitālas platformas un citus nestandarta paņēmienus, lai piesaistītu vairāk kvalificētus brīvprātīgos darbiniekus. NVO papildus apzina darba balanca un efektivitātes trendus. Organizācijas sāk izmantot fleksiblu darba laiku ar mazākām darba stundām. Ir veikti vairāki pētījumi par NVO stratēģijām, bet maz ir tādu, kuri norādītu uz kopsakarībām par to kā darbinieku pārdošanas prasmes un darba ētika ietekmē ziedojumu daudzumu. Līdz ar to bakalaura darbā definētais pētāmais jautājums ir: “ Kāda ir saistība starp darbinieku pārdošanas prasmi un darba ētiku ar iegūto ziedojumu apjomu?” Bakalaura darba saturs ir sadalīts piecās galvenajās daļās: ievads, literatūras apskats, metodoloģija, pētījuma rezultāti un to analīze un secinājumi. Literatūras apskatā ir pētījumus par situāciju NVO no 2010.-2020. gadam un to jaunākajiem trendiem, lai maksimalizētu stabilitāti un ietekmi sabiedrībā. Literatūras pētīšanai tika apkopota informācija no grāmatām, pētījumiem, zinātniskiem rakstiem un statistikas datiem. Bakalaura darba empīriskā daļa ir balstīta uz aptauju. Bakalaura darbs sastāv no 39 lapām un 7 pielikumiem.
Atslēgas vārdi nevalstiskás organizácijas, korelácija, párdošanas prasmes, pārdošana, labdarība
Atslēgas vārdi angļu valodā Non-profit organizations, sales, sales skill, effort, correlation study,
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 23.04.2020 22:05:07