Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Ārējo faktoru ietekme uz dzīvojamā nekustamā īpašuma iegādes lēmumu Latvijā
Nosaukums angļu valodā Analysis of External Factors Influencing Consumer Attitude Towards Purchase of Residential Property in Latvia
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Jānis Grēviņš
Recenzents
Anotācija Šī bakalaura darba nosaukums ir “Ārējo faktoru ietekme uz dzīvojamā nekustamā īpašuma iegādes lēmumu Latvijā”. Darba zinātniskie vadītāji ir Jānis Grēviņš, Ph.D., Justin Bancroft, M.Ed., CPA. Darba mērķis ir izpētīt un aprēķināt lineārās korelācijas starp neatkarīgajiem lielumiem (respondenta vecums, izglītības līmenis, ienākumu līmenis, šī brīža dzīvesvietas lokācija un apgādībā esošo bērnu skaits) un atkarīgajiem lielumiem (īpašuma reklāma, atsauces grupa, kas sevī ietver draugus, ģimeni, kolēģus, un īpašumu raksturojošās pazīmes). Darbā galvenokārt tika izmantota ārvalsts literatūra. Darbā tika izmantota informācija no dažādiem zinātniskajiem žurnāliem, rakstiem un pētījumiem, kā arī grāmatām. Pētījuma rezultātā tika konstatētas 7 statistiski nozīmīgas lineārās korelācijas starp dažādiem lielumiem. Pieaugot izglītības līmenim, samazinās dzīvojamā īpašuma reklāmu nozīme. Savukārt cilvēkam kļūstot vecākam, mazāku nozīmi ieņem draugu viedoklis; taču ar bērnu skaita pieaugumu pieaug arī ģimenes viedokļa nozīme īpašuma iegādes lēmuma pieņemšanā. Analizējot īpašuma raksturojošo iezīmju nozīmīgumu, var secināt, jo tālāk no pilsētas centra dzīvo, kā arī jo vairāk bērnu ir apgādībā, vietas nozīme kļūst mazāk svarīga, tomēr pieaug nozīme rajona attīstībai. Darbs tika izstrādāts angļu valodā. Tas sastāv no 54 lapām, 6 tabulām, 3 attēliem, 35 izmantotiem literatūras avotiem un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Dzīvojamais nekustamais īpašums, reklāma, atsauces grupa, draugi, ģimene, kolēģi, īpašuma raksturojums, platība, lokācija, nākotnes vērtība, rajona attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Residential property, marketing activities, consumer attitude, reference group, friends, colleagues, family, property characteristics, area, area development, location, future value
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 23.04.2020 19:12:49