Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Projektu pārsniegumu ietekmējošo faktoru analīze Agile programmatūras produktu Izstrādē Latvijas finanšu sektorā
Nosaukums angļu valodā Analysis of Factors Influencing Project Overruns in Agile Software Product Development in Latvian Financial Sector
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Jānis Grēviņš
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Projektu pārtēriņu ietekmējošo faktoru analīze spējās programmatūras produktu izstrādē Latvijas finanšu sektorā”. Digitālā revolūcija maina veidu, kā patērētāji piekļūst finanšu produktiem un pakalpojumiem. Latvijas finanšu sektors nav izņēmums patiesi digitālajai nozarei. Pēdējo gadu laikā Latvijas lielāko banku mobilo aplikāciju lietotāju skaits ir pieaudzis vairāk nekā par ceturtdaļu. Neskatoties uz veiksmīgo lietotāja pieredzes attīstību, kompānijas saskaras ar faktoriem, kas ietekmē programmatūras izstrādes projekta panākumus. 1969.gadā Ivars Avots, Amerikas Latvietis, pirmais publiskoja raksts par projektu neveiksmēm un to ietekmējošajiem faktoriem. Pēc vairāk nekā piecdesmit gadiem apmēram septiņdesmit procenti no visiem informāciju tehnoloģiju (IT) projektiem turpina ciest neveiksmes vai tiek atcelti. Ņemot vērā to, ka pēdējos gados spējās programmatūras izstrādes metodoloģija ir kļuvusi par dominējošo visu veidu programmatūras izstrādes projektos. Bakalaura darba autors apņēmās veikt pētījumu ar mērķi noskaidrot, cik liels projektu pārtēriņš ir Latvijas finanšu sektora produktu un projektu izstrādē un kādi ietekmējošie faktori to veicina. Bakalaura darbā tika veikts literatūras apskats no līdzīgu jautājumu zinātniskajiem rakstiem par esošajiem projektu vadības modeļiem, to raksturīgām iezīmēm un pielietojumu. Pētnieciskā darba rezultāti liecina, ka projektu pārtēriņš Latvijas finanšu nozarē ir ļoti augsts un to veicina, galvenokārt, pieci ietekmējošie faktori. Bakalaura darba autors ir piedāvājis desmit rekomendācijas, kā palielināt spējās programmatūras izstrādes produktu un projektu panākumus. Bakalaura darbs satur 64 lapaspuses, 16 grafikus, 15 tabulas, 9 pielikumus un 40 literatūras avotus. Darbs ir izstrādāts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Spējā Izstrāde, IT Produktu Izstrāde, Projektu Pārtēriņš, Latvija Finanšu Sektors, Finanšu Tehnoloģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Agile, IT Product Development, Project Overruns, Latvian Finance Sector, Fintech
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 23.04.2020 15:41:48