Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums Jauna produkta izstrāde cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti
Nosaukums angļu valodā New Product Development for Enhancing Mobility
Autors Erick Danilo Pastor Soto
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Inese Suija-markova
Recenzents Elīna Miķelsone
Anotācija Erick D., Pástor S. (2020). Jauna produkta koceptuāla attīstība ar mērķi palīdzēt cilvēkiem ar īslaicīgām vai pastāvīgām pārvietošanās grūtībām. Rīga: RTU, Starptautisko programmu nodaļa, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, “Inovācijas un uzņemējdarbība” studiju programma. 136 lapaspuses. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī sarakstu ar referencēm un informācijas avotiem. Kopējais darba apjoms ir 95 lapaspuses, ieskaitot 53 attēlus un 18 tabulas. Kopējais literatūras saraksts un izmantotie avoti angļu valodā ir 135, kā arī pievienoti 10 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt teoriju par jaunu produktu attīstību un biznesa veidošanu, analizēt eksoskeletonu tirgu kā arī izveidot dizaina koncepciju un biznesa plānu. Teorētiskajā daļā ir analīze un konceptuāli rīki, kas ļauj autoram identificēt izpratni par inovācijām, dizaina domāšanu, produktu plānošanu, mārketingu un jaunuzņēmumu veidošanu. Analītiskajā daļā tiek identificētas cilvēku, kuri ir iesaistīti jaunā produkta izstrādē, vajadzības, tirgus pieprasījums un potenciāls, ieskaitot, dažādu segmentu atklāšanu, konkurenci, potenciālās iespējas un piedāvājuma vērtību. Praktiskajā daļā tiek izveidots jauna produkta konceptuālais dizains, kā arī biznesa plāns.
Atslēgas vārdi 130/5000 Jauns, produkts, izstrāde, uzlabošana, mobilitāte, inovācijas, dizains, eksoskelets, palīgtehnoloģijas, dizaina domāšana, bizness
Atslēgas vārdi angļu valodā New, product, development, enhancing, mobility, innovation, design, exoskeleton, assistive technologies, design thinking, business
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.02.2020 11:47:22