Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Koka karkasa lieces momentu uzņemoša mezgla darbības analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of bending moment resisting timber frame connection"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Albīns Skudra
Anotācija Maģistra darba nosaukums “Koka karkasa lieces momentu uzņemoša mezgla darbības analīze”. Inženierprojekta nosaukums “Atvērtās publiskās slidotavas koka karkasa jumta konstrukcija”. Maģistra darba pirmajā daļā ir veikta literatūras izpēte par koka būvkonstrukciju lieces momentu uzņemošo mezglu veidiem, risinājumiem. Apskatīti klasiski lieces momentu uzņemoši mezgli, kas veidoti ar tērauda detaļu un tērauda savienotājlīdzekļu palīdzību, gan arī modernāki mezgli ar pilnās vītnes kokskrūvēm vai ielīmētajiem stieņiem, kā arī līmēti mezgli. Darba otrajā daļā veikts lieces momentu uzņemoša mezgla projektēšana un aprēķins, apskatot un analizējot atšķirīgus iespējamos risinājumus. Aprēķins tiek veikts lieces momentu uzņemošam mezglam noteiktas ēkas šķērsrāmim, par pamatu ņemot noteikto ēkas ģeometriju un piepūles, kas rodas no ārējās slodzes. Darbā tiek apskatīti un veikta analīze sekojošiem lieces momentu uzņemošiem mezglu veidiem: - mezgls ar tērauda detaļām un pilnās vītnes kokskrūvēm; - mezgls ar iefrēzētu tērauda plāksni un gludām tērauda tapām; - mezgls ar tērauda detaļu un ielīmētiem vītņstieņiem; - mezgls ar līmētu lielo zoboto sadursavienojumu. Inženierprojektā ir izstrādāts atvērtas publiskas slidotavas koka karkasa jumta konstrukcijas projekts. Projektā tiek paredzēta jumta konstrukcijas izbūve pār esošu atvērta tipa publisko slidotavu. Jumta konstrukcijas šķērsrāmis tiek veidots no līmētās koksnes kā pusrāmis ar brīvi balstītu kolonnu. Darba kopapjoms ir 232 lpp., kas ietver 87 attēlus, 19 tabulas un 8 pielikumus. Izmantoti 50 literatūras avoti. Grafisko daļu veido 10 rasējumi.
Atslēgas vārdi Līmētās koksnes konstrukcijas, lieces momentu uzņemošs mezgls, koka rāmis
Atslēgas vārdi angļu valodā Glued laminated timber, glulam, bending moment resisting connection, timber frame
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2020 15:41:47