Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Inženiertīklu indentifikācija un faktiskais novietojums"
Nosaukums angļu valodā "Identification and Location of underground utilities"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Mārtiņš Reiniks
Recenzents Kaspars Kojalovičs
Anotācija Bakalaura darbā “Inženiertīklu identifikācija un faktiskais novietojums” apskatīta Latvijas inženierkomunikāciju telpisko datu iegūšanas un uzturēšanas kārtība. Pētīta spēkā esošo normatīvo aktu regulējuma aktualitāte, izteikti un pamatoti priekšlikumi normatīvo aktu labojumiem, papildināšanai. Uzskaitīti dažādi inženierkomunikāciju telpisko datu iegūšanas veidi, analizētas to priekšrocības un trūkumi. Detalizēti aprakstīta inženierkomunikāciju uzmērīšana ar inženierkomunikāciju lokatoru. Padziļināti pētīti normatīvo aktu sadaļas, kas attiecas uz inženierkomunikāciju datu ieguvi un uzturēšanu. Analizētas iespējas mainīt regulējuma saturu. Inženierprojekta daļā analizēta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas inženierkomunikāciju telpisko datu attēlojuma precizitāte, tika veikti un analizēti mērījumi ar komunikāciju lokatoru. Darba izstrādes gaitā secināts un pierādīts, ka ar alternatīvām inženierkomunikāciju uzmērīšanas metodēm iespējams ievērojami palielināt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes precizitāti. Darba kopējais apjoms ir 79 lapas no tā 65 lapas darba apraksts un inženierprojekts, tajā iekļautas 8 tabulas, 23 attēli un 6 pielikumi, kas izvietoti 14 lapās.
Atslēgas vārdi Inženiertīkli, inženierkomunikācijas, Inženierkomunikāciju meklēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā underground utilities, utilities location
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2020 23:11:51