Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Ģeoloģisko objektu 3D uzmērīšana"
Nosaukums angļu valodā "3D surveying of geological objects"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ints Lukss
Recenzents Juris Smaļinskis
Anotācija Bakalaura darbs ar inženierprojektu “Ģeoloģisko objektu 3D uzmērīšana” apraksta ģeoloģisko dabas pieminekļu aizsardzību Latvijā un to kā, izmantojot mūsdienīgas datu iegūšanas un apstrādāšanas metodes, analizēt un izveidot 3D modeli, kas var palīdzēt šo objektu ilgstošai uzturēšanai un atsekošanai. Teorētiskajā daļā apskatīta ir ģeoloģisko dabas pieminekļu aizsardzība Latvijā, iepazītas un aprakstītas fotogrammetrijas un lāzerskenēšanas metodes, to pielietojums dažādās nozarēs, sevišķi ģeoloģisko objektu uzmērīšanā. Aprakstīta datu apstrāde un 3D modeļa izveide. Inženierprojekta daļas ietvaros tika apsekotas un, izmantojot lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metodes, uzmērītas divas alas Latvijā, kas ir arī aizsargājamo ģeoloģisko dabas pieminekļu sarakstā: Lībiešu upuralas un Riežupes smilšalas. Tika izstrādāta metodikā, kā veikt ģeoloģisko objektu uzmērīšanu un datu apstrādi, izmantojot fotogrammetrijas programmatūras, kā arī veikta objektu dažādu parametru noteikšana un ortofoto izveide sienas rakstiem. Šī tēma ir aktuāla, jo tehnoloģijām attīstoties, rodas jaunas iespējas datu iegūšanai un apstrādei. Latvijā pastāv aizsargājamās teritorijas, kurās atrodas objekti, kas ir pakļauti riskam sabrukt vai arī noslīdeņu veidošanās, tāpēc ir nepieciešams šādas teritorijas saglabāt. Šo objektu izveidotais 3D modelis ļauj to izmantot, gan zinātniskajiem nolūkiem, gan arheoloģiskajiem pētījumiem, gan kalpot kā vizuālais materiāls to apskatīšanai virtuālajā vidē arī pēc 10, 50 un vairāk gadiem.
Atslēgas vārdi fotogrammetrija, lāzerskenēšana, 3D, ģeoloģiskie objekti
Atslēgas vārdi angļu valodā Photogrammetry, Laser scanning, 3D, geological objects
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2020 17:36:21