Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "ĢIS risinājumi sadzīves atkritumu samazināšanas veicināšana"
Nosaukums angļu valodā "GIS solutions to promote municipal waste reduction"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Inese Rēriha
Recenzents Elita Baklāne-Ansberga
Anotācija Bakalaura darbs ar inženierprojektu “ĢIS risinājumi sadzīves atkritumu samazināšanas veicināšanai” ir izstrādāts 2019. gada rudens semestrī. Darbs sastāv no divām daļām – pamatdaļas un inženierprojekta daļas. Pamatdaļā ir apkopota teorija par ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, tās definīcijām, komponentēm, pagātni, tagadni un nākotni. Tiek paskaidrots, kas ir atkritumi un kāda ir to negatīvā ietekme, informē par bezatkritumu jeb zero waste dzīvesveidu un tiek aplūkotas ĢIS vides sadzīves atkritumu samazināšanas veicināšanai. Ir apkopotas ĢIS programmas un pieejamie rīki lēmumu pieņemšanas analīzei un aprakstītas multikritēriju lēmumu pieņemšanas iespējas programmā ArcGIS Pro. Darba inženierprojekta daļā tiek aprakstīti darbā izmantotie dati, izmantotās programmas un metodes. Bakalaura darba pētāmā problēma ir izvēlēties un piemeklēt ģeogrāfiskās informācijas sistēmas piemērotu programmatūru un analīzes rīkus lai, noskaidrotu, kurās Latvijas vietās ir iespējams sekmīgi ievērot bezatkritumu dzīvesveida principus un vai ir tādas Latvijas vietas, kur trūkst kāda no komponentēm. Papildus, izveidot aktuālu un saistošu ģeoinformācijas vidi bezatkritumu dzīvesveida veicināšanai. Inženierdaļā autore, pielietojot programmas ArcGIS Pro analīzes rīkus un vizualizējot iegūtos rezultātus, sniedz ieskatu, par analīzē izmantoto bezatkritumu dzīvesveida principu komponenšu pieejamību Latvijas teritorijā. Inženierprojekta daļā autore apraksta tīmekļa (web) aplikācijas izveidi Web AppBuilder bezatkritumu dzīvesveida veicināšanai.
Atslēgas vārdi ĢIS, bezatkritumu dzīvesveids, datu analīze, multikritēriju lēmumu pieņemšana
Atslēgas vārdi angļu valodā GIS, zero waste, data analysis, multi-criteria decision making
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2020 21:51:18