Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Patiltes kā publiskās telpas potenciāls Rīgā
Nosaukums angļu valodā The Potential of Space Under Flyover as a Public Space in Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Egons Bērziņš
Recenzents Lekt. S. Levāne
Anotācija Pilsētām nepārtraukti augot kā iedzīvotāju skaita, tā arī platības ziņā, to ietvaros paliek aizvien vairāk infrastruktūrai pakārtotu telpu, kam trūkst identitātes un funkcijas. To vidū patilte izceļas ar sev vien raksturīgo telpiskumu, kas citur pilsētas ārtelpā ir maz izplatīts. Vienlaikus tā piedāvā neierastu rakursu pilsētvides apskatei. Sava nereglamentētā izmantojuma dēļ patilte ir brīva no tirgus spekulācijām, citur apbūvei noteiktiem ierobežojumiem un politiskām programmām. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes studentes Māras Starkas bakalaura darba “Patiltes kā publiskās telpas potenciāls Rīgā” ietvaros patilte pētīta integrēti ar ainavu, kas to aptver, vērtējot tās esošās un potenciālās publiskās telpas raksturu. Darba mērķis ir izpētīt, kāda ir visatbilstošākā patiltes kā pilsētbūvnieciska publiskās ārtelpas tipa definīcija un kādi ierobežojumi un iespējas ir raksturīgi šādai telpai Rīgā. Pētījuma struktūru veido ievads, analītiskā daļā ar četrām nodaļām un secinājumi. Pirmajā analītiskās daļas nodaļā apskatīti patilti veidojošie faktori, esoši pētījumi un terminoloģija. Otrajā daļā apskatītas patiltes kā telpas daudznozīmīgās dimensijas. Trešajā daļā analizēti jau īstenoti projekti patiltēs. Analītisko daļu noslēdz esošās situācijas analīze Rīgas ietvaros, pievēršot uzmanību aktuāliem plānošanas dokumentiem, ainaviskām kvalitātēm un telpiskām struktūrām. Iegūtie dati izmantoti piedāvājuma izstrādē patiltes kā publiskās telpas izveidē Mūkusalā. Darba izstrādes gaitā secināts, ka patiltes aprakstīšana un definēšana ir rīki, kas var veicināt sabiedrības izpratni par šo telpu un kliedēt ar to saistītus mītus, tomēr tā var arī ierobežot un atņemt šai vietai iespēju tvert plašu apkārtējo procesu lauku. Bakalaura darba apjoms ir 86 lappuses, tai skaitā 52 attēli, 16 tabulas un 7 pielikumi ar jomas speciālistu interviju satura analīzi un studiju projekta grafiskās daļas samazinātiem attēliem. Darba izstrādē izmantoti 86 literatūras un interneta avoti.
Atslēgas vārdi patiltes, tilti, zudušās telpas, pilsētvides pārpalikumi, pilsētvides izaicinājumi, publiskā telpa, ainavu urbānisms, Rīga.
Atslēgas vārdi angļu valodā bridges, spaces under flyover, leftover spaces, gapspaces, urban catalyst, public space, lanscape urbanism, Riga
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2020 05:16:43