Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Jaunrades metodes arhitektūrā
Nosaukums angļu valodā Innovative Methods in Architecture
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Arh. I. Bērziņa
Anotācija Bakalaura darba "Jaunrades metodes arhitektūrā" apskata arhitektūras radīšanā izmantoto domu procesus. Tiek pētītas arhitektūras ideju ģenerēšanas metodes, kas nodrošina iespēju sistematizēt procesu soļus - tos izmantot atkārtoti, lai nokļūtu pie veiksmīga rezultāta gan arhitektūras praksē, gan studiju programmās. Darbs pēta ar cilvēka prātu saistītus stāvokļus, kā tas ietekmē darba procesus un spēju radoši domāt. Darba mērķis ir izpētīt arhitektūras dizaina metožu teoriju un pamatnosacījumus, un nosakot to potenciālu jaunrades un inovatīvu ideju radīšanai. Zinātniskā darba mērķis ir apkopot un atšķirt trīs galvenās arhitektūras metodes, raksturot tās un sistematizēt viegli uztveramā, shematiskā veidā. Noskaidrot jaunrades metožu iesaisti un integrāciju pasaules arhitektūras un dizaina augstskolu mācību programmas, un balstoties uz apkopotajiem rezultātiem radīt rekomendācijas metožu plašākai iesaistei arhitektūras studijās un praksē Latvijā. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izpētīta ar arhitektūrā pielietotām metodēm saistītā teorija un to raksturojoši 21. gadsimta ēku piemēri pasaulē. Tika iegūta pieejamā informācija no pasaules vadošajām augstskolām, kuras atbalsta studiju procesu uz metožu apguves principa. Tika veikta aptauja , kurā noskaidrots arhitektūras programmās studējošo viedoklis un atziņas par metožu apgūšanu un iesaisti arhitektūras darba procesos, kas tika ņemts vērā izdarot galvenos secinājumus. Pamatojoties uz bakalaura darbā iekļauto pētījumu un apkopoto informāciju, var uzsvērt, ka padziļinātai dažādu metožu apgūšanai un integrēšanai arhitektūras dizaina darbā pastāv potenciāls uzlabot un izkopt radošas spējas domāt un radīt idejas, kā arī veicināt vispārēju izglītības līmeņa celšanu arhitektūras studijās. Rīgas Tehniskās universitātes, Arhitektūras fakultātes, 4. kursa studentes, Annas Līvas Traumanes bakalaura darbs sastāv no trīs analītiskajām daļām, secinājumiem un 5. pielikumiem. Darba pielikumā pievienots izmantoto attēlu saraksts, bakalaura darbā izmantoto terminu skaidrojumus kā arī arhitektūras studentu aptaujas anketu paraugi. Bakalaura darbs sastāv no 50 lpp., 40. attēliem, 5. pielikumiem un 40. izmantotajiem avotiem. Izstrādātā darba atslēgas vārdi: metodes, jaunrade, dizaina domāšana, studiju process.
Atslēgas vārdi metodes, jaunrade, dizaina domāšana, studiju process
Atslēgas vārdi angļu valodā methods, creativity, design thinking, study process
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2020 23:58:12