Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Vizuālais piesārņojums pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Visual Pollution in the Urban Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Anita Antenišķe
Recenzents Lekt. J. Pansovs
Anotācija Vizuālais piesārņojums pilsētvidē Autors: Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studente Beāte Tama Anotācija: Tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība vides kvalitātei, kurā atrodamies, tai skaitā arī vizuālajam piesārņojumam. Vizuālais piesārņojums netiek tik ietekmēts ar likumdošanu tik aktīvi kā citi piesārņojuma veidi, piemēram, gaisa vai ūdens piesārņojums. Tomēr vizuālā piesārņojuma problēmai būtu jāpievērš lielāka uzmanība, jo tā tieši ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti, spēj radīt psihes un redzes sarežģījumus. Vizuālais piesārņojums ir ļoti subjektīvs un plašs jēdziens. Lai spētu kontrolēt vizuālo piesārņojumu ir jāspēj definēt, kas ir vizuāli piesārņota vide, kā arī tās piesārņojuma līmeni. Diemžēl Latvijā tas netiek darīts, tādēļ vizuālā piesārņojuma problēma netiek pienācīgi risināta. Bakalaura darba galvenais uzdevums ir izpētīt vizuālo piesārņojuma fenomenu un pielāgot vizuālā piesārņojuma izvērtēšanu Rīgas pilsētvidei. Lai to noteiktu bakalaura darba 1. nodaļā tiek apskatīta vizuālā piesārņojuma attīstība un tipoloģija. 2. Vizuālā piesārņojuma apjoms Rīgas pilsētvidē, apskatot Rīgas Centra apkaimes piesārņojuma avotus un to izvērtēšanas iespējas. 3. nodaļā apkopotas vizuālā piesārņojuma ietekmēšanas iespējas. Galvenie pētījuma rezultāti ir: 1) Vizuālais piesārņojumu jāizskata kā vides un vairāku piesārņojošu objektu kopumu, kas mijiedarbojas cits ar citu un vidi, veidojot vizuālo piesārņojumu 2) Rīgas vizuālā piesārņojuma līmeni var noteikt objektīvi, apvienojot kvantitatīvus un kvalitatīvus datus kopīgā skalā, izrēķinot katra vizuālā elementa vērtību un rangu, 3) Ir jāievieš pilnīgāku vizuālā piesārņojuma ietekmēšanu Rīgā. Bakalaura darba apjoms ir 77 lapaspuses, tajā iekļauti 53 attēli, 3 tabulas un 3 pielikumi, 1 projekta planšete, 21 secinājumi. Izmantoto avotu skaits – 60.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: Rīga, vizuālais piesārņojums, uztvere, pilsētvide
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: Riga, Visual pollution, Perception, Urban environment
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2020 23:43:16