Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pilsētvides un ielu mākslas mijiedarbība
Nosaukums angļu valodā Interaction of Urban Environment and Street Art
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Anita Antenišķe
Recenzents Prakt.doc. D. Baumane
Anotācija ANOTĀCIJA Pilsētvides un ielu mākslas mijiedarbība Autors: Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studente Linda Stiglica. Anotācija: Mūsdienās strauji attīstās pilsētvide un tās dažādas struktūras, kam reizēm aizmirst pievērst lielu nozīmi. Aizmirstās pilsētas daļas vai reizēm pat jauni veidotās, kam nav pievērsusies sabiedrība, kļūst par degradētu vietu. Šādi tiek zaudēta daļa pilsētas teritorija, bet ielu māksla to cenšas novērst piesaistot tām uzmanību. Ielu māksla, kas līdz galam nav defināta, ir tēma, kas izsauc sabiedrībā dažādas jūtas. Lai spētu atšķirt ielu mākslu no grafitī, ir jāspēj šos virzienus atšķirt vienu no otra. Atšķirot ielu mākslu, sabiedrības viedoklis par to varētu mainīties un biežak kalpot kā vides uzlabojošs un sabiedrības piesaistošs elements. Bakalaura darba „”Pilsētvides un ielu mākslas mijiedarbība” mērķis ir raksturot likumsakarības starp ielu mākslas atrašanās vietu pilsētvidē, tās dažādo saturu un nozīmi vietas veidošanā Rīgas pilsētas daļās. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti tādi darba uzdevumi kā literatūras analīze, anketēšana un kartes veidošana. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus 1. nodaļā tiek apskatīti pilsētvides attīstība un tās galvenie elementi un cilvēka individuālā spēja to uztvert kā kopumu. 2. nodaļā tiek apskatīta ielu mākslas attīstība no senajiem laikiem līdz mūsdienu jēdzienam – ielu māksla, kā arī to dažādie stili. 3. Nodaļā apkopoti vizuālo tēlu grupējums pēc mēroga dažādos Rīgas rajonos un analizēta ietekme uz pilsētvides kvalitāti. Atslēgas vārdi: pilsētvide, grafiti, vietu radīšana, ielu māksla. Bakalaura darba apjoms ir 67 lapaspuses, tajā iekļauti 21 attēli un 3 pielikumi, 2 projekta planšete, 13 secinājumi. Izmantoto avotu skaits – 47.
Atslēgas vārdi pilsētvide, grafiti, vietu radīšana, ielu māksla
Atslēgas vārdi angļu valodā urban environment, graffiti, site creation, street art
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2020 23:32:16