Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Talsi – ārtelpas detaļas gājēju pilsētas attīstībā
Nosaukums angļu valodā Design Elements of the Public Space in the Development of Talsi as a Walkable City
Autors Emīls Gulbis
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Renāte Čaupale
Recenzents Arh. I. Miķelsone
Anotācija ANOTĀCIJA Gājēju pilsētas attīstībā nozīmīga ir publiskās ārtelpas ielu un ietvju, celiņu un kāpņu kvalitāte, kas labvēlīgi ietekmē pilsētas kopējo kvalitāti. Būtiska loma ir to detaļām jeb iekārtojuma dizainam, to funkcijai un ilgmūžībai, estētikai un psiholoģiskai ietekmei. Eiropas pilsētu tendence uz gājēju priekšrocībām pilsētā arvien nozīmīgāk norāda uz Latvijas pilsētu nepieciešamību veidot pilsētas stratēģiju atbilstoši gājēju vides dizaina prasībām. Šī stratēģija ne tikai uzlabo vidi gājējiem, bet arī gaisa kvalitāti, samazina trokšņu līmeni, paaugstina satiksmes drošību. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studenta Emīla Gulbja darba mērķis ir pētīt ārtelpas detaļu – gājēju ielu un celiņu, ietvju un kāpņu – kvalitātes nozīmi un to ietekmi uz cilvēku piesaisti pilsētai, analizējot Eiropas un Latvijas pilsētu plānošanas un dizaina principus, ieviešot tajās gājēju pilsētas stratēģiju. Bakalaura darbs sastāv no trim nodaļām, kurās pētīta detaļu nozīme gājēju pilsētas plānošanā. Pirmajā nodaļā pētīti un analizēti vispārējie plānošanas un dizaina principi gājēju vides uzlabošanā. Otrajā nodaļā apkopota pieredze par kvalitatīvas pilsētvides veidošanu gājējiem Eiropā un Latvijā. Trešajā nodaļā definētas Talsu publiskās ārtelpas dizaina iespējas gājēju vides uzlabošanai. Darba rezultātā secināts, ka gājēju vides uzlabošanai ir pozitīva ietekme uz pilsētas kvalitātes uzlabošanu. Plānojot gājēju vidi, jāņem vērā infrastruktūras, drošības, ekonomikas, ārtelpu detaļu kvalitātes principi. Veiksmīgas un ilgtspējīgas stratēģijas pamatā ir sabiedriskā un politiskā griba, pilsētas iedzīvotāju iesaiste projekta attīstībā. Analizējot Talsu pilsētas realizēto, secināts, ka nepieciešama ilgtermiņa plāna stratēģija pilsētas pilnveidošanai, uzlabojot gājēju ielu infrastruktūru, labiekārtojumu. Bakalaura darbs sastāv no 74 lappuses, ieskaitot 56 attēlu, 4 tabulas un 7 pielikumus. Bakalaura darbam izmantoti 44 informācijas avoti. Darba atslēgas vārdi: gājēju pilsēta, ārtelpas dizains, pilsētvides uzlabošanas projekti.
Atslēgas vārdi gājēju pilsēta, ārtelpas dizains, pilsētvides uzlabošanas projekti
Atslēgas vārdi angļu valodā walkable city, pedestrian street, public space design, urban planning
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2020 23:31:19