Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Interjera arhitektūras koncepcijas attīstība mājokļu projektēšanā
Nosaukums angļu valodā Development of the Interior Architecture Concept in Housing Design
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Egons Bērziņš
Recenzents Doc. I. Rukmane-Poča
Anotācija Anotācija Interjera arhitektūras koncepcijas attīstība mājokļu projektēšanā Autors: Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultātes 4.kursa studente Santa Dombrovska Anotācija: Mainoties un attīstoties apkārtējai videi, cilvēks mainās tai līdzi. Tieši tas pats attiecināms uz interjera arhitektūru. Galvenais vairs nav tikai vieta, kur dzīvot, bet kāda tā ir un vai tā atbilst lietotāja dzīves veidam, vajadzībām un vēlmēm. Funkcionālisma laikā izstrādājās galvenie ergonomiskie un konceptuālie risinājumi dažādu tipu mājokļu izveidē, tomēr mūsdienās potenciālā lietotāja vēlmes spēj radīt atkāpi standartiem. Nereti projekta izstrādes laikā klientam sākotnēji netiek uzdoti detalizēti jautājumi par interjera arhitektūras optimālākajiem konceptuālajiem risinājumiem, tādējādi interjera arhitektūra nav izstrādāta atbilstoši potenciālajam lietotājam, tā zaudē savu ilgtspējīgumu, kas ir viens no tās galvenajiem mērķiem. Neveiksmīga interjera arhitektūra nav iespējama, ja starp klientu un interjera arhitektu ir bijusi nepārtraukta komunikācija. Bakalaura darba galvenais uzdevums izvērtēt interjera arhitektūras koncepcijas attīstību un saikni ar tās lietotāju. Lai to izvērtētu, bakalaura darba pirmajā nodaļā tiek aplūkota vēsturiskā attīstība interjera arhitektūrā un tās iezīmes. Otrajā nodaļā tiek aplūkotas mājokļu telpiskās īpašības, kā arī interjera arhitektūras konceptuālie risinājumi dzīvokļu un privātmāju kontekstā. Trešajā nodaļā veikta datu apstrādes metode, kas analizēta, balstoties uz intervijām iegūto informāciju. Galvenie pētījuma rezultāti: 1) interjera arhitektūra ir cieši saistīta ar kopējo arhitektūru, abu pārdomāta koncepcija nosaka projekta ilgtspējīgumu, 2) interjera arhitektūra nav patstāvīga nozare, tā ir atkarīga no cilvēka, kas no lietos un vides, kas to ietver, 3) mūsdienās pastāvošās tendences ietekmē interjera arhitektūru Atslēgas vārdi: interjera arhitektūra, interjera dizaineris, mājoklis. Bakalaura darba apjoms ir 78 lapaspuses, tajā iekļauti 27 attēli un 4 pielikumi, 1 projekta planšete, 17 secinājumi. Izmantoto avotu skaits- 52
Atslēgas vārdi interjera arhitektūra, interjera dizainers, mājoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā interior architecture, interior designer, housing
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2020 22:54:31