Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Koka modulāro daudzstāvu ēku arhitektūras iespējas Latvijā
Nosaukums angļu valodā The Potential for Architecture of Multistorey Modular Timber Buildings in Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Doktorante A. Viļuma
Anotācija Koka modulāro daudzstāvu ēku arhitektūras iespējas Latvijā. Koka modulārās būvkonstrukcijas pēdējo 30 gadu laikā ir būtiski attīstījušās, laužot robežu starp kokmateriālu un citu būvniecībā izmantojamo materiālu noturību un pielietojumu. Latvijas teritorijā tas ir ilgtspējīgākais un pieejamākais no pielietojamiem būvmateriāliem, kā arī, pateicoties likuma grozījumiem 2017. gadā, ir palielināts maksimālais koka konstrukciju ēku augstums, tomēr koka modulāro daudzstāvu arhitektūra, salīdzinot ar pārējām Baltijas un Skandināvijas valstīm, ir procentuāli visnepopulārākā. Darba mērķis ir noskaidrot koka modulārās daudzstāvu arhitektūras aktuālākās tehnoloģiskās un stilistiskās tendences un to ietekmējošos faktorus, kā arī to pielietojuma potenciālu daudzdzīvokļu ēku projektēšanā un būvniecībā pasaulē un Latvijā. Darba gaitā, veicot literatūras un interneta materiālu izpēti, veicot socioloģisko aptauju, kā arī intervijas ar pirmajiem koka modulārās arhitektūras daudzstāvu ēkas projektētājiem Latvijā, tika noskaidroti koka modulārās daudzstāvu arhitektūras tendenču ietekmējošie vēstures un mūsdienu faktori, kā arī jaunākās novitātes koka konstrukcijās. Darbā tiek analizēta modulārās arhitektūras formveide un būvniecības paņēmieni pēdējo 100 gadu laikā, kā arī salīdzinātas koka modulārās daudzstāvu arhitektūras iespējas Latvijā ar šī brīža tendencēm pasaulē. Darbā tiek pētīta arī modularitātes nozīme arhitektūras studijās Latvijā, un modulāro konstrukciju popularizēšanas ietekme uz sabiedrības zaļās domāšanas apziņu. Bakalaura darba sastāvā ietilpst: ievads, 3 teorētiski analītiskās un secinājumu daļas, kā arī pielikums. Bakalaura darbs sastāv no 69 lapaspusēm, 98 attēliem, 82 izmantotās informācijas avotiem un pielikuma daļas.
Atslēgas vārdi modulārā arhitektūra, koka athitektūra, daudzstāvu ēku arhitektūra
Atslēgas vārdi angļu valodā mudular architecture, timber architecture, multistorey buildings
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2020 22:08:54