Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Sabiedrības neformāla līdzdalība projektēšanas procesā
Nosaukums angļu valodā Informal Public Participation in Design Process
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Uģis Bratuškins
Recenzents Pētn. S. Barvika
Anotācija Sabiedrības līdzdalība projektēšanas procesā, tas ir projektēšanas process ar visu ieinteresēto pušu piedalīšanos, lai saprastu cilvēku īstenās problēmas un vajadzības kopīgu lēmumu pieņemšanai, konfliktu atrisināšanai un projekta efektivitātes celšanai. Līdzdalība mūsdienās kļūst daudz aktuālāka, tādēļ nepieciešams izprast, ar kādiem instrumentiem var panākt visefektīvāko rezultātu. Formālās līdzdalības metodes ne vienmēr dod vajadzīgos rezultātus un izraisa šaubas sabiedrībā, attiecīgi nepieciešams izmantot neformālos līdzdalības instrumentus. Darba mērķis - apzināt, salīdzināt un sistematizēt sabiedrības neformālas līdzdalības instrumentus un veikt analīzi starp mērķauditoriju un sabiedrības neformālas līdzdalības instrumentu izvēli. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām, kurās tiek pētīta līdzdalības procesa vēsture, sabiedrības līdzdalības formas, kā arī neformālās līdzdalības instrumentus un to klasifikāciju. Bakalaura darba pirmajā daļā tika izskatīts kopīgs sabiedrības līdzdalības apraksts projektēšanas procesā, tā vēsture un formas. Otrajā daļā aplūkots neformālās līdzdalības vispārējais apraksts un tās instrumenti, kā arī neformālās līdzdalības piemēru saraksts Latvijā. Trešajā daļā aprakstīta neformālā līdzdalības instrumenta izvēles metodoloģija atkarībā no mērķauditorijas un sabiedrības iesaiste mērķtiecīgo neformālas līdzdalības instrumentu ietekmē. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 38 lapaspusēm, ieskaitot 18 attēlus un 2 pielikumus. Bakalaura darbam ir 30 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Sabiedrības līdzdalība, vides veidošana, pilsētvide, Latvija
Atslēgas vārdi angļu valodā Public participation, environment creation, urban environment, Latvia
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2020 19:42:51