Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Rekreācijas zonu integrācija pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Integration of Recreation Zones in the Urban Environment
Autors Viktorija Susarenko
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Ieva Miķelsone
Recenzents Doktorants M. Babris
Anotācija Anotācija Pētnieciskajā darbā tiek skarta sabiedriskās rekreācijas zonu jeb tā saucamo publisko telpu pilsētvidē attīstības tēma. Pēdējo gadu laikā vērojamā vides kvalitātes rādītāju pasliktināšanās apdraud sabiedrību, turklāt negatīvi ietekmē teritorijas rekreatīvo pievilcību. Darba mērķis ir izpētīt un noteikt publisko rekreācijas zonu lomu Bolderājas, Imantas un Torņakalna apkaimes attīstībā. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām. Pirmā daļa ietver rekreācijas jēdziena analīzi un tās ietekmes uz cilvēka vispārējo stāvokli izpētei. Otrajā daļā sniegts vēsturisks pārskats par pētāmo objektu izcelsmi un attīstību. Teorētisko daļu noslēdz bloks, kas iepazistina ar normatīvajiem aktiem, kuri regulē sabiedrisko rekreācijas zonu attīstību Latvijas Republikas teritorijā, izzināta Latvijas un ārvalstu pieredze sabiedrisko rekreācijas zonu integrēšanā pilsētas telpā. Praktiskā daļa ietver informācijas vākšanu, aptaujājot pētāmo objektu iedzīvotājus. Pētījuma rezultātā atklātas iespējamas rekreācijas zonas pētītajās apkaimēs un izteikti priekšlikumi par to turpmāko attīstību, pierādīta sabiedrisko telpu attīstības nozīmē cilvēka aktīvai un pasīvai atpūtai pilsētas telpā. Bakalaura darba apjoms: 58 lpp., ietver 124 attēlus, 1 tabulu, pievienoti 4 pielikumi. Darba gaitā izmantoti 66 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: rekreācija, publiskās rekreācijas zonas, sabiedriskā telpa, pilsētbūvniecība, ainavu urbanizācija.
Atslēgas vārdi rekreācija, publiskās rekreācijas zonas, sabiedriskā telpa, pilsētbūvniecība, ainavu urbanizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā recreation, public recreation areas, public space, urban planning, landscape urbanization
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2020 19:12:00