Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pilsētdārzu potenciāls Andrejsalas-Pētersalas apkaimē
Nosaukums angļu valodā The Potential of Urban Gardens in the Neigboorhood of Andrejsala-Petersala
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Agate Eniņa
Recenzents Prakt.doc. D.Baumane
Anotācija Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa bakalaura studentes Annas Ainas Aļehnas bakalaura darba nosaukums ir “Pilsētdārzu potenciāls Andrejsalas-Pētersalas apkaimē”. Kā viens no Rīgas attīstības programmā 2030. gadam definētiem mērķiem ir kvalitatīva un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide, ar vitālām apkaimēm un saglabātu kultūrainavu. Pašlaik Rīgas pilsētvidei raksturīgi neapbūvēti laukumi, kuri izjauc vides struktūru. Dzīvojamās apbūves kompleksos trūkst apzaļumoju. Latvijā sociāli-ekonomisko aspektu kontekstā, palielinoties emigrantu skaitam, rodas sabiedrības segregācijas problēmas. Sociāli-ekonomisko aspektu risināšanai ir vajadzīga multidisciplināra pieeja. Darbā apzināts, ka Eiropas pilsētdārzu integrācija izmantota kā rīks vides kvalitātes uzlabošanai, sabiedrības sociālās integrācijas un piederības izjūtas veicināšanai, vides izglītībai, kultūras apkaimes dzīves veicināšanai un rekreācijas telpas veidošanai. Pētījumā izvērtēts pilsētdārzu potenciāls Andrejsalas-Pētersalas apkaimē. Pētījuma mērķis ir, definējot sabiedrības piederības izjūtas videi veidošanās faktorus un pamatojoties uz citu valstu pilsētdārzu integrācijas struktūru piemēriem, izveidot adaptēto pilsētdārza modeli Andrejsalas-Pētersalas apkaimes videi un kultūrtelpai, kas būtu pielāgots mūsdienu vides kvalitātes prasībām. Pētījuma pirmajā nodaļā analizēta informācija par iedzīvotāju piederības izjūtas funkcijām un veidošanās faktoriem, kā arī analizēta informācija par pilsētdārzu integrāciju un vietas identitāti kā rīku piederības izjūtas aktivizācijai. Otrajā nodaļā pētītas mūsdienu pilsētdārzu formas un veidi. Darba trešajā nodaļā analizēti Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumentos izvirzītie mērķi, prioritātes un rīcības attiecībā uz Andrejsalas-Pētersalas apkaimi, kā arī apkopoti un pētīti iedzīvotāju aptaujas dati par pilsētdārzu nepieciešamību un potenciālu apkaimē. Bakalaura darbā ar integrēto projektu ir 2 daļas: pētījuma daļa un grafiskās daļas pielikums. Pētījuma daļā kopā ir 50 lappuses, 52 attēli, 1 tabula, 4 pielikumi un 82 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Arhitektūra, telpiskā vide, pilsētdārzi, piederības izjūta.
Atslēgas vārdi angļu valodā Architecture, spatial environment, urban gardens, sense of attachment.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2020 18:56:39