Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums Vieglo automobiļu galveniem lukturiem neatbilstošu LED spuldžu lietošanas ietekme uz apgaismojumu un apžilbināšanu
Nosaukums angļu valodā Impact of the use of inappropriate car headlight LED lamps on illumination and dazzling
Autors Stefans Vilciņš
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Gundars Zalcmanis
Recenzents Juris Kreicbergs, RTU docents (praktiskais)
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir „Vieglo automobiļu galveniem lukturiem neatbilstošu LED spuldžu lietošanas ietekme uz apgaismojumu un apžilbināšanu”. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot, kā mainās ceļa un vides apgaismojums, izmantojot galveniem lukturiem neparedzētas LED spuldzes, kā arī pārbaudīt, vai tas rada apžilbināšanas risku citiem transportlīdzekļu vadītājiem. Maģistra darbā izvirzītā hipotēze – automobiļu galvenos lukturos, kuri ir paredzēti halogēnajām spuldzēm, lietojot LED spuldzes, netiek nodrošināts vajadzīgais ceļa un vides apgaismojums, kā arī tiek radīts pastiprināts risks apžilbināt citu transportlīdzekļu vadītājus. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: veikt pieejamās literatūras un analoģisku zinātnisku pētījumu apkopošanu, kā arī apkopot pētījuma metodoloģiju, izmantoto iekārtu un veikt iegūto rezultātu analīzi. Balstoties uz veikto analīzi, izstrādāt atbilstošu pētījuma metodiku objektīvu rezultātu ieguvei un iegūto rezultātu vizualizācijai. Tika noteikts arī papildus uzdevums – noskaidrot, vai pastāv apgaismojuma atšķirība starp LED spuldzēm ar brīvi izvietotām diodēm un LED spuldzēm, kas diožu izvietojumā atkārto halogēno spuldžu kvēldiega izvietojumu. Pētījumam tika izvēlēta aktīvā eksperimenta metode. Pētījums tika veikts RTU Automobiļu katedras Elektroiekārtu un diagnostikas laboratorijā, tika mērīts dažāda veida galveno lukturu radītais apgaismojums uz pārbaudes ekrāna, atbilstoši ANO EEK Nr. 8, 20, un 98. Rezultātu vizualizācijai tika pielietota attēlu grafiskās apstrādes metode, izmantojot attēlveidošanas un grafikas rediģēšanas programmu Adobe Photoshop. Izvirzītā mērķa sasniegšanai tika veikta aktīvo eksperimentu sērija. Kombinējot 10 dažādas konstrukcijas un pamatnes LED spuldzes ar 7 lukturiem, tika pierādīts, ka nevienā no kombinācijām radītais apgaismojums neatbilst noteiktajām normām. Galvenie informācijas ieguves avoti: analoģisku pētījumu zinātniskie raksti, interneta avoti, prakses un darba procesā iegūtas zināšanas. Maģistra darba aprakstošā daļa sastāv no 82 lpp., ieskaitot 14 tabulas un 63 attēlus. Darbam ir pievienots pielikums ar LED spuldžu paraugu attēliem. Atslēgas vārdi: LED spuldzes, apžilbināšana, galvenie lukturi.
Atslēgas vārdi LED spuldzes, apžilbināšana, galvenie lukturi
Atslēgas vārdi angļu valodā LED lamps, dazzling, headlights
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2020 17:29:00