Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Mikromājokļi mūsdienu kontekstā
Nosaukums angļu valodā Micro - Housing in the Modern Context
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Uģis Bratuškins
Recenzents Prakt.doc.G.Grabovskis
Anotācija Mūsdienās, blīvo pilsētu kontekstā mikromājoklis jeb mazas platības mājoklis, kļūst aizvien pieprasītāks. Pieprasījumu sastāda mileniāļu vecuma grupa, kas reprezentē pārmaiņu attieksmē uz dzīvesvietas izvēli, priekšroku dodot atrašanās vietai nevis dzīvojamajai platībai. Mikromājokļiem kā jauna veida tipoloģijai nepieder stingri noteikta definīcija, un to ietekmes potenciāls ir vēl neizpētīts un nezināms. Sociālekonomiskā līmenī mikromājokļu tipoloģijas attīstība rada iespējas jaunradei industrijas profesionāļiem, kā arī kalpo kā atbilde uz pieprasījumu, kas apmierinātu cilvēku velmes pēc individuālas dzīvojamās telpas. Bakalaura darba mērķis ir apkopot un sistematizēt informāciju par mikromājokļu tipoloģijas ģenēzi, potenciālo mērķauditoriju, esošo un potenciālo nozīmi pilsētas kontekstā un izpētīt noteicošos telpiskos elementus un mikromājokļu telpveides paņemienus, kas ļautu veidot padziļinātu izpratni par mikromājokļa konceptu un tā ietekmi uz iemītnieku un vispārēju potenciālo ietekmi pilsētas kontekstā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Bakalaura pirmajā nodaļā ir aplūkots mikromājokļa tipoloģijas koncepts, tā attīstība lielpilsētās pasaules kontekstā un kompaktas dzīvojamās telpas vēsturiskā ideoloģijas attīstība. Otrajā nodaļā ir pētīta telpas uztvere un to ietekmējošie faktori, kā labsajūtu radoši elementi jūtīgā vidē. Trešajā nodaļā ir analizētas mikromājokļu telpveides paņemieni un telpiskās iezīmes. Izmantojot pasaules tirgū pieejamo lietotāju aptaujas rezultātus, tika veikts mikromājokļu vērtējums, kas sekmēja esošo telpu veidošanas paņēmienu apkopošanu. Noslēgumā veikti secinājumi par, kompaktas dzīvojamās vides ideoloģiju, mikromājokļa kā īpašas tipoloģijas potenciālu jaunradei, mikromājokļu nozīmi mūsdienu sociālajā kontekstā, pārdomātu telpisko izveidi, mikromājokļu nozīmi un potenciālu pilsētvides kontekstā, u.c. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 51 datorsalikuma lapas. Darbā ir 20 attēli. Bibliogrāfiskais saraksts satur 58 informācijas avotus. Bakalaura darbam pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Mikromājoklis, mikromājokļu koncepta attīstība, telpas uztvere, minimāla dzīvojamā telpa, mājokļi blīvās pilsētās
Atslēgas vārdi angļu valodā Micro Housing, development of micro housing, spatial perception, minimal living space, living in dense city conditions
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2020 14:04:26