Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Fasāžu izgaismošanas organizācija Rīgas vēsturiskajā centrā
Nosaukums angļu valodā Implementation of Facade Lighting in the Historical Centre of Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Arh. L.Garkāje
Anotācija Vispārējs ieskats fasāžu izgaismošanā un šajā procesā izmantotajiem gaismekļiem. No ārzemju piemēriem apskatīta fasāžu izgaismošanas klasifikācija, gaismas iespaids uz dažādām fasādēm. Apskatīta Rīgas vēsturiskā centra apbūves izgaismošanas risinājumu klasifikācija, radīts tās vispārējs novērtējums, vadoties pēc ārvalstīs iegūtās pieredzes un apkoptās informācijas. Pētījumā apskatīti arī fasāžu apgaismošanas radītie draudi ar gaismas piesārņojumu un nelietderīgu energopatēriņu, kā arī iespējamie risinājumi. Pētījums balstās uz apsekoto teritoriju Rīgas vēsturiskajā centrā un tajā atrodošajām izgaismotajām ēkām. Kopā apskatītas 107 izgaismotas ēkas. Apkopota informācija arī no 88 respondentiem un viena eksperta, par viņu viedokļiem saistībā ar fasāžu izgaismošanu un tā izpausmi Rīgas vēsturiskajā centrā. Pētījuma mērķis ir iegūt izpratni par to, kas padara ēkas apgaismojumu par efektīgu, un kāds apgaismojums ir piemērots Rīgas vēsturiskā centra ēkās. Pētījumā izmantotas kvantitatīvas analīzes, eksperta intervijas un esošo risinājumu foto fiksāciju analīze un salīdzināšana. Mērķa sasniegšanai izvirzītie darba uzdevumi ietver teorētiskās zināšanas par fasāžu izgaismošanu un iespējamos risinājumus. Rīgas Tehniskās universitātes, Arhitektūras fakultātes, 4. kursa studenta, Rihards Paegļa bakalaura darbs sastāv no teorētiskās daļas, no trīs analītiskajām daļām, 12 secinājumiem un pielikuma. Darba pielikumā respondentu aptaujas paraugs. Pētījumā secināts, ka ēku fasādes izgaismošanas risinājumi ir jārisina individuāli, un nav iespējams iegūt universālu risinājumu visām ēkām. Projektējot ēku izgaismojumu jāņem vērā ēkas izmantošana, tās vēsturiskā nozīme un arhitektoniskais veidols. Veiksmīgai, fasādes izgaismošanai svarīgs loģisks un sistemātisks gaismekļu izvietojums, kā arī to tehnoloģiska dažādība, lai sasniegtu vizuāli pievilcīgu arhitektonisko koptēlu un pilnībā izmantotu ēku izskatu arī tumsā. Atslēgas vārdi : fasādes apgaismojums, gaismekļi, izgaismošanas metodes. Bakalaura darbs sastāv no 58 lpp., 36 attēliem, 2 pielikumi un 33 izmantotajiem avotiem.
Atslēgas vārdi fasādes apgaismojums, gaismekļi, izgaismošanas metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā facade lighting, luminaires, lighting methods
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2020 13:24:28