Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Maskavas ielā 192"
Nosaukums angļu valodā "Multifamily apartment building on Maskavas street 192"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Raivo Kalderauskis
Recenzents Arturs Neiburgs
Anotācija Diplomdarbs sastāv no divām daļām: inženierprojekta un pētnieciskās daļas. Pētnieciskās daļas mērķis ir izpētīt automatizētās projektēšanas vēsturi, apskatīt pielietojumu mūsdienās un dod prognozes par iespējamo pielietojumu nākotnē. Izvērtējot augsti kvalificēta darbaspēka trūkumu gan Latvijā, gan visā pasaulē tiek meklēti veidi, kā optimizēt projektēšanas darbus un algoritmiskā projektēšana ir viens no rīkiem. Darba gaitā tiek izvērsti apskatīta projektēšanas attīstība un kāpēc tās nākamais būtu iet algoritmu un programmēšanas virzienā. Tiek iepazīta un pielietota vizuālās programmēšanas pieeja projekta efektivitātes izvērtēšanai. Analizēti vairāki uzbūvēti projekti, kuru pamatā tika izmantota algoritmiskā projektēšana. Darba noslēgumā tiek dota prognoze un soļi, kurus ir nepieciešams realizēt, lai sekmīgi ieviestu algoritmisko projektēšanu uzņēmumā. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāta daudzīvokļu dzīvojamā māja Maskavas ielā 192. Ēkas apjoms ir līdzvērtīgs tam, kādu studenti izstrādā diplomprojekta pētnieciskās daļas aprakstītajā priekšmetu ciklā. Ēkas kopējā platība ir 6305,6 m2, apbūves laukums 900,8 m2. Tai ir 8 stāvi, kur 1.stāvā atrodas koplietošanas telpa un noliktavas, 2.-8. stāvos dzīvokļi. Ēkas konstruktīvo shēmu veido dzelzsbetona un bloku mūrētās sienas, dobie dzelzsbetona paneļi pārsegumos. Balkoni tiek balstīti uz dzelzsbetona kolonnām. Ēka tiek balstīta uz dzīto pāļu lauka un pāļu puduriem. Inženierprojekta apraksta daļā tiek sniegtas vispārīgās ziņas par arhitektūras, inženiersistēmu risinājumiem, aprakstīts uzdevumā noteikto būvkonstrukciju aprēķins, kā arī aprakstīta būvdarbu tehnoloģija kopā ar projekta izmaksām un ekonomisko pamatojumu. Inženierprojekta konstruktīvie rasējumi parādīti uz 9 A1 formāta rasējuma lapām. Darbs satur 11 nodaļas, 135 lapaspuses, 17 attēlus, 3 tabulas. Darbā izmantoti 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Algoritmiskā projektēšana , automatizētā projektēšana , vizuālā programmēšana , automatizācija , optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Generative design , algorithmic design , visual programming , automatization
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2020 08:57:05